Měření během pracovního procesu a automatické měření

Měření během pracovního procesu a automatické měření

Nejjednodušší způsob zjišťování měřené hodnoty je způsob měření při přerušení programu. Jestliže je ve větě funkce M0- programový stop, zastaví se stroj na dobu, než se zadá z ovládacího panelu příkaz k dalšímu obrábění. Mezi tím může být obrobek změřen. Jestliže se blíží rozměr obrobku jednomu ze zadaných mezních rozměrů, provede se ruční změna korekční hodnoty nástroje tak, aby rozměr dalšího obrobku (operace), byl správný.

Automatické měření

Provádí se naprogramovanými měřícími cykly. Do vřetene se upne měřící sonda, která má dotyk zakončen rubínovou kuličkou, vysoce odolnou proti opotřebení. V okamžiku, kdy se kulička dotkne obrobku, vyšle sonda signál do řídicího systému. Řídicí systém vyhodnotí s přesností na 1/1000 mm okamžitou polohu dotyku. Z několika „dotyků“ řídicí systém vypočítá příslušný rozměr a porovná s uloženými tolerancemi. Při dosažení mezního rozměru provede systém automaticky změnu nástrojové korekce.

Příklady způsobů měření na měřících systémech a pomocí odměřovacích sond. Některé tyto softwary umožňují integrované vytváření a editaci měřících programů na CNC strojích.

obrazek

Obr. 1: Programovatelný pětiosý měřicí systém

obrazek

Obr. 2: Přístroj Checkmaster pro kompletní 3D kontrolu geometrických parametrů

Měření obrobků na soustruhu

Sondy pro soustruhy mohou být použity pro optické, indukční a pevně připojené systémy. Optický přenos je nejvhodnější pro renovaci strojů nebo volitelnou montáž. Sondy s označením LP2, LP2H a LP2DD mohou být použity pro optické, indukční a pevně připojené systémy.

LP2 jsou standardní dotykové sondy pro soustruh. Jejich malá těla je činí vhodnými pro měření prvků obrobku s omezeným přístupem.

Standardní dotykové sondy pro soustruh LP2

Vlastnosti a výhody těchto sond:

  • opakovatelnost 1 µm
  • kompatibilní s celou řadou doteků
  • standardní montáž HP ramena pro ustavování nástrojů
  • flexibilita – dostupná sada OEM pro OEM instalace
  • velký přejezd 9° – zvyšuje trvanlivost sondy.

Měření obrobků na obráběcích centrech

Především správným ustavováním nástrojů a detekce jejich poškození bez nutnosti dohledu obsluhy se zachová kvalita produktů a celého průběhu obrábění.

obrazek

Obr. 3: Měření obrobků na obráběcích centrech

Sledovací a měřicí hlava

Automatický systém měření tvaru a polohy.

obrazek

Obr. 4: Sledovací a měřicí hlava

obrazek

Obr. 5: Bezkontaktní laserové měření drsnosti

obrazek

Obr. 6: Elektronický kalibr Marposs M1 Wave měří s přesností 0,5 µm

 

Zdroje
  • MM PUBLISHING, S. R. O. MM Průmyslové spektrum 1997-2011 [dvdrom]. Praha, 2012.

Prezentace:

  • Měření a odměřování na CNC strojích - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.