Technická diagnostika

Technická diagnostika

Kontrola stavu obráběcích strojů je hlavním předpokladem pro udržení kvality výroby a současně nutnou podmínkou v systémech jakosti. Sledovat preventivně geometrii stroje, nebo dle zmetkovitosti výroby, je již záležitostí minulosti. Současný trend určuje předvídat – predikovat stav obráběcího stroje a v návaznosti na to zjišťovat kvalitu výroby. Z toho vyplývá, že i na obráběcím stroji s horšími parametry je možno zajistit vyhovující výrobu.

Tato cesta dokáže snižovat náklady strojního parku a udržet zároveň vysokou kvalitu výroby pomocí diagnostiky pro kontrolu CNC strojů.

Dálková diagnostika je analýza stavu stroje prostřednictvím komunikačního software diagnostikem. Tento komunikační software je poskytován výrobcem daného řídicího systému stroje. Pomocí komunikačního software se na dálku (dnes především prostřednictvím Internetu) zpřístupňuje obrazovka a dialogové menu řídicího systému. Samotný komunikační software v sobě nezahrnuje žádné nástroje diagnostiky. Diagnostik pouze na dálku využívá interních diagnostických možností řídicího systému.

Cílem Dálkové diagnostiky je zkrátit odstávku stroje tím, že následná servisní činnost je již přesně cílená. To s sebou přináší především redukci ztrát zákazníka, které vznikají odstávkou stroje.

Pro kontrolu technického stavu a diagnostiky se používají kalibrační systémy, které obráběcí stroj proměří a na základě naměřených hodnot vyhodnotí odchylky v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ISO 230- ASME B5.54. Jedním z takových měřicích přístrojů je systém Ballbar s vestavěným délkovým snímačem. Systém Ballbar je praktickým a pohodlným testovacím přístrojem pro analýzu přesnosti CNC obráběcích strojů.

Bezdrátový systém kontroluje technickou diagnostiku CNC obráběcích strojů.

obrazek

Obr. 1: Systém Ballbar pro analýzu přesnosti CNC stroje

obrazek

Obr. 2: Polohovatelnost bezdrátového systému

obrazek

Obr. 3: Tabulka s naměřenými hodnotami a vyhodnocenou diagnózou

Technickou diagnostikou dále rozumíme také další možnosti a výsledky obrábění, ještě než je výrobek obroben. Je to například zjištění pracovního času pro obrobení, hmotnosti výrobku, kontroly povrchu a rozměry. Tato cesta dává plnou komunikaci výrobce se zákazníkem a řeší případné úpravy a problémy během samotné výroby.

 

Zdroje
  • MM PUBLISHING, S. R. O. MM Průmyslové spektrum 1997-2011 [dvdrom]. Praha, 2012.

Prezentace:

  • Technická diagnostika CNC strojů - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.