Struktura

Komentář

Bližší popis druhů technologické dokumentace včetně technologických postupů naleznete zde.

Návrhy jednoduchých technologických postupů i s možností vlastního testování naleznete zde.

Další možnost pro seznámení s technologickými postupy naleznete zde.

Komentář

Následující test k této kapitole je vhodné provést až po konečném prostudování kapitoly!