Sled operací

Sled operací

Sled operací znamená takové řazení operací za sebou, které umožňuje správný a ekonomický průběh výrobního postupu. Řazení operací za sebou má mít takové pořadí, aby výrobní postup zajišťoval technické podmínky požadované konstruktérem ve výrobním výkresu. Je to zejména geometrický tvar, přesnost rozměru, drsnost obrobených ploch a hodnoty tepelného zpracování a povrchových úprav. Přitom musí být dodrženy nejmenší výrobní náklady a vysoká produktivita při nejkratším pracovním čase a nejmenší spotřebě práce, materiálu a energie.

Na sled operací ve výrobním postupu mají vliv:

  • vyráběná součást, její tvar, velikost, přesnost, drsnost, hmotnost, druh a stav materiálu, estetičnost, použití,
  • stroje a zařízení, které budou ve výrobě použity,
  • požadavky na jakost a spolehlivost výrobku,
  • množství vyráběných součástí.

Při navrhovaném sledu operací se přihlíží k tomu, aby předcházející operace upravovaly povrch součásti pro operace následující, a to tak, aby se součást dala ve stroji snadno, rychle, přesně a bezpečně ustavit a upnout. (1)

Obecné schéma sledu operacíObr. 1: Rozdělení operací

Obecný výrobní postup se snažíme vytvořit tak, že příprava materiálu je první operací. Na ni navazují hrubování (hrubé základní práce) a operace, které dávají výrobku konečný tvar, přesnost a jakost povrchu. Do výrobního postupu se zařazují i kontrolní operace, které jsou samostatnou operací a jsou zařazovány ve všech fázích výroby. Mají zajistit, aby součásti měly předepsané rozměry a drsnost obrobených ploch. Sleduje se také počet obrobků. U tepelného zpracování se zjišťuje správná tvrdost a hloubka prokalení. Podle údajů na výrobním výkresu se nesmí zapomínat ani na zkosení hran a jiné další podrobnosti. Obecný výrobní postup při obrábění je patrný ze schématu. (1)

Pořadové číslo Název operace Nejpoužívanější technologie používané při výrobě
1 Výroba a příprava polotovaru dělení tyčového materiálu, odlévání, kování, lisování, svařování
2 Tepelné zpracování a úprava polotovaru žíhání k odstranění pnutí, stárnutí, rovnání polotovaru, zarovnávání, důlčíkování
3 Orýsování podle potřeby pro další operace
4 Hrubovaní základních ploch soustružení, frézování, hoblování, broušení, vrtání
5 Tepelné zpracování žíhání k odstranění pnutí, zlepšení podmínek obrobitelnosti
6 Obrábění základních ploch na čisto soustružení, frézovaní, hoblování, broušení, vyvrtávání, vystružování
7 Obrábění tvarových ploch, ozubení, závity, drážky frézování, obrážení, broušení, soustružení, válcování
8 Obrábění druhořadých ploch, drážky, plošky, díry kolmé na osu rotace frézování, vrtání
9 Přípravné práce pro tepelné zpracování chemicko-tepelné zpracování, cementování
10 Obrábění ploch, které nebudou dále tepelně zpracovány soustružení, frézovaní odstranění nacementované vrstvy
I I Tepelné zpracování kalení pro zvýšení pevnosti, tvrdosti
12 Povrchové úpravy nátěry
13 Dokončování operace tvarových ploch broušení drážek, závitů, ozubených kol, ševingování ozubení
14 Dokončovací operace funkčních ploch broušení, vyvrtávání, frézování
15 Povrchové úpravy např. chromování, zinkováni, kadmiování, nátěry
16 Dokončování velmi přesných funkčních ploch jemné broušení. lapování, honování, superfinišování, válečkování
17 Kontrolní operace - podle druhu a složitosti konkrétní součásti konečná kontrola
18 Konzervace (podle potřeby) nátěr olejem, tuky, plasty, vosky
Tab.1: Třídník operací
Zdroje
  1. Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006
  • Projekt: SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku 2, registrační číslo CZ.1.07/1.124/01.0149

Prezentace:

  • Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků je Ing. Klára Valouchová.
Přílohy
Technologicky postup-frezovani.pdf Stáhnout
Technologicky postup-soustruzeni.pdf Stáhnout
Technologicky postup-vrtani.pdf Stáhnout
Komentář

Zde naleznete příklad technologického postupu pro soustružení.

Zde naleznete příklad technologického postupu pro frézování.

Zde naleznete příklad technologického postupu pro vrtání.

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké musí být řazení operací ve výrobním postupu?

Co ovlivňuje sled operací ve výrobním postupu?

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".