Žáby

Řád: ŽÁBY

Tato skupina zahrnuje vývojově nejpokročilejší obojživelníky. Je také nejpočetnější skupinou (5 000 druhů).

Charakteristika:

 • tělní typ žabí

  • tělo silně zkrácené - široké

  • ocas chybí

 • hlava není zřetelně oddělena od těla - nemají krk

 • zadní končetiny bývají silnější a delší (skokan)

 • oči velké a vystouplé

 • neotenie se nikdy nevyskytuje

 • regenerace poškozených tkání nízká (důkaz pokročilosti)

Rozmnožování:

 • oplození žab je většinou vnější

 • samci pomáhají samici klást vajíčka (tlakem těla) a ihned je oplodňují

 • jsou vejcorodí (oviparní)

 • kladou tmavá (pohlcení sluneční energie) kulovitá vajíčka v průhledném rosolovitém obalu (ochrana, výživa)

 • vajíčka:

  • kuňka je klade po několika kusech na vodní rostliny

  • rosnička vytváří kulovité shluky vajíček

  • blatnice tvoří ze svých vajíček dlouhé tlusté provazce

  • skokan také vytváří kulovité shluky, vajíčka jsou však větší a je jich méně

  • ropucha klade vajíčka ve dvouřadých, dlouhých provazcích, jimiž omotává vodní rostliny

 • larvy = pulci:

  • larvy mají tělesnou stavbu i způsob života podobný rybám

  • keříčkovité žábry po stranách hlavy (postupně nahrazeny žábrami vnitřními)

  • zadní končetiny se vyvíjejí dříve než přední

  • lysá kůže bez ochranných žláz

  • přeměnou larvy v dospělce dojde k anatomické i funkční přestavbě dýchacích orgánů a cévní soustavy, ocásek - zaniká

  • hlavním smyslovým orgánem pulců je postranní čára – tzv. proudový orgán (v dospělosti mizí)

Zástupci:

U nás žije 12 druhů žab.

 • kuňka obecná – oranžově mramorovaná břišní část

 • blatnice skvrnitá – noční druh; páchne po česneku; jediná se svislou zornicí, velký pulec

obrazek

Obr. 2: Blatnice skvrnitá

 • ropucha obecná - bezzubá; bradavičnatá kůže; tělo zavalité; neskáče

 • ropucha zelená - bezzubá, skáče

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200306%20oboj%C5%BEiveln%C3%ADci/Obr.%20030634A.ropucha%20zelena.ZL_zmensenina.JPG

Obr. 3: Ropucha zelená

 • rosnička zelená - paličkovitě rozšířené konečky prstů s přísavnými polštářky; stromy a keře listnatých lesů; u vody v době rozmnožování

Rosnička zelená

Obr. 4: Rosnička zelená

 • skokan ostronosý – zašpičatělá hlava

 • skokan štíhlý – lužní lesy

 • skokan zelený

 • drápatka vodní – Afrika; laboratoře; primitivní gravitest – tzv. Hogbenův test

 • pipa americká – vajíčka a pulci se vyvíjejí na zádech samic

Obr. 5: Skokan hnědý

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Kunčí reflex [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200306%20oboj%C5%BEiveln%C3%ADci/Obr.%20030620A.kunka%20obecna.aposematicke%20zbarveni.TN_zmensenina.jpg

Obr. 2: Blatnice skvrnitá [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z :http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/PelobatesFuscus.jpg

Obr. 3: Ropucha zelená. [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z http:http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200306%20oboj%C5%BEiveln%C3%ADci/Obr.%20030634A.ropucha%20zelena.ZL_zmensenina.JPG

Obr. 4: Rosnička zelená. [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyla_arborea_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Hyla_arborea_(Marek_Szczepanek).jpg

Obr. 5: Skokan hnědý. Autor Lakomá Šárka.

Obr. 6: Ropuchy obecné snáší vajíčka v dlouhých tenkých provazcích.. [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200306%20oboj%C5%BEiveln%C3%ADci/Obr.%20030633aA.ropucha.vajicka.FK_zmensenina.jpg

 

 

 

Víte, že ...

kunčí reflex - v ohrožení nadzvednou nohy nebo se převrátí - výrazné zbarvení spodní strany těla slouží k zastrašení.


Obr. 1: Kunčí reflex

Doplňující učivo

Ropucha klade vajíčka ve dvouřadých, dlouhých provazcích, jimiž omotává vodní rostliny.

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200306%20oboj%C5%BEiveln%C3%ADci/Obr.%20030633aA.ropucha.vajicka.FK_zmensenina.jpg

Obr. 6: Ropuchy obecné snáší vajíčka v dlouhých tenkých provazcích

Kontrolní otázka

Ropuchy neskáčou, výjimkou je:                                                          

a) ropucha krátkonohá

b) ropucha zelená

c) ropucha obecná        

Stromovou žábou je:

a) rosnička zelená

b) blatnice skvrnitá

c) skokan skřehotavý

Žába, která smrdí po česneku, je:

a) skokan skřehotavý

b) ropucha zelená

c) blatnice skvrnitá