Členění výrobních postupů

Členění výrobního postupu 

Čím podrobněji je výrobní postup vypracován, tím méně ztrát je ve výrobě. Složitost prováděných výrobních procesů si vynucuje členění výrobních postupů na jednotlivé:

  • operace je ukončená a souvisle prováděná část výrobního postupu. Vykonaná na jednom pracovním předmětu na jednom pracovním místě, zpravidla jedním, nebo skupinou pracovníků,
  • úsek je část operace, v níž se vykonává práce za přibližně stejných technologických podmínek,
  • úkon je ucelená jednoduchá pracovní činnost, například vlastní obrábění, upínání předmětu do stroje, uvedení stroje do činnosti,
  • pracovní pohyb je nejmenší pracovní činností ve výrobním postupu. Uplatňuje se hlavně v hromadné výrobě a u montážních prací.

Názorně a přehledně je toto členění výrobních postupů uvedeno na obr., ze kterého je jednoznačně vidět, jaký je rozdíl mezi operací, úsekem, úkonem a pohybem. Dále na obrázku vidíme, pro jaký výrobek je členění uvedeno. Polotovar pro výrobu kolíku je s přídavky na obrábění pro výrobu jednoho kusu.

Příklad členění výrobního postupuObr. 1: Příklad členění výrobního postupu

Členění výrobních postupů  - obr. ukazuje pro konkrétní vyráběnou součástku jednotlivé operace, úseky, úkony a pohyby. Toto členění má nejdůležitější význam právě při zpracování výrobních technologických postupů pro hromadnou a velkosériovou výrobu. V těchto výrobách se uplatní členění na úkony a ještě podrobnější pohyby, u kterých je následně jednodušší ekonomické rozpracování. Díky podrobnému rozboru technologického postupu je mnohem přesnější a jednodušší. (1)

Zdroje
  1. Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006
  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázku je Ing. Klára Valouchová.

Prezentace:

  • Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jak členíme výrobní postupy? Definujte jednotlivé části výrobních postupů.

 

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".