Podklady pro vypracování výrobních postupů

Podklady pro vypracování výrobních postupů

Při vypracování výrobního postupu je nutno často porovnávat různé alternativy, pro zaručení ekonomické stránky výrobního procesu. Chyby ve výrobních postupech i dílčí nepřesnosti mohou mít vliv na jakost výrobků a snižují hospodárnost výroby.

Pro vypracování výrobních postupů musí mít technolog k dispozici řadu podkladů:

 • výrobní výkresy - obsahují údaje o rozměrech a tvarech výrobků o kvalitativních požadavcích, materiálu, tepelném zpracovaní, přejímacích podmínkách apod.,
 • údaje o počtu kusů vyráběných současně, opakovaně, celkově a časové návaznosti výroby,
 • údaje o výrobním zařízení (typy a možnosti, výkon, otáčky, posuvy, automatizace, příslušenství apod.), dopravních a manipulačních zařízeních, skladovacích plochách apod.,
 • údaje o výrobním nářadí - nástroje, přípravky, měřidla, speciální přístroje a přídavná zařízení ke strojům (seznamy, katalogy, údaje od výrobců aj.),
 • možnosti kooperace (s jinými dílnami, provozy, závody i výrobci),
 • normy (ČSN EN, ČSN EN ISO - náhrady za původní ČSN normy; oborové, podnikové), normativy (časů, řezných podmínek), tvary a rozměry polotovarů, materiálu. (1)

Informace uvedené ve výrobním postupu

Správně vypracovaný výrobní postup musí obsahovat následující informace:

 • výchozí stav - například informace o obrobitelnosti, svařitelnosti, tepelném zpracování,
 • rozměry, tvary a typ polotovaru - (tyč, odlitek, výkovek, svařenec) při splnění podmínky hospodárného úběru (tedy minimálních požadavků na obrábění),
 • minimální přídavky na obrábění - při splnění podmínek hospodárného úběru,
 • operace a jejich pořadí - musí splňovat požadavky na konečný tvar, rozměry a vlastnosti hotového výrobku,
 • vhodné technologické základny - tak, aby bylo zaručeno správné ustavení a upnutí obrobku pro všechny operace,
 • výrobní stroje pro jednotlivé operace - včetně jejich vybavení, běžné i speciální nástroje, nářadí a pomůcky,
 • operace technické kontroly výroby - (způsob, měřidla), zejména pro ty technologické operace, na nichž závisí úspěšné pokračování výroby a kvalita výrobku,
 • optimální technologické režimy - (řezné podmínky, tepelné zpracování, povrchové úpravy apod.) s ohledem na celý výrobní proces, při minimální pracnosti,
 • dodržení požadavků na bezpečnost a hygienu práce - ochranné pomůcky, kryty apod.,
 • počet vyráběných kusů,
 • podklady pro cenové a materiálové kalkulace, operativní plánování, technologické projektování (výrobní náklady, mzdy, spotřeba materiálu a energií, určení dodacích lhůt, potřeba výroby speciálních pomůcek, nákupů strojů a nástrojů apod.).

Obecně platné informace jsou uvedené v záhlaví (hlavičce), ostatní tvoří hlavní část výrobního postupu. (1)

Zdroje
 1. Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006

Prezentace:

 • Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké podklady používáme pro výrobu technologických postupů?

Jaké informace musí být uvedené ve výrobním postupu?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".