Jednoúčelové obráběcí stroje

Jednoúčelové obráběcí stroje

Jsou určené pro obrábění výrobků se specifickými rozměry, tvary a nároky na operace obrábění. Konstrukce je v takovém případě unikátní a stroj obvykle nelze upravit pro výrobu jiného výrobku. Moderní konstrukce jednoúčelových obráběcích strojů jsou stavebnicové, sestavené ze stavebnice prvků a skupin, tzv. typových modulů.

obrazek

Obr. 1: Jednoúčelový obráběcí stroj – s otočným stolem

1 – pracovní jednotky, 2 – polohovací jednotky, 3 – spodní stavba, 4 – obrobky

 

Význam pro strojírenství jednoúčelových obráběcích strojů spočívá v tom, že jsou schopny provést na obrobku při jednom upnutí co nejvíce operací obrábění současně, na rozdíl od univerzálních obráběcích strojů, které v daném okamžiku provádějí jen jednu operaci a pracují s jedním nástrojem. Na jednoúčelových obráběcích strojích lze součást obrábět současně z několika stran, mohou se na nich uskutečnit i speciální operace, např. lisování, svařování, lepení apod. Jsou to stroje maximálně produktivní.

obrazek

Obr. 2: Jednoúčelový obráběcí stroj – s přímočarým pohybem polohovacích jednotek

1 – pracovní jednotky, 2 – polohovací jednotky, 3 – spodní stavba, 4 – obrobky

 

Jednoúčelové obráběcí stroje mají:

 • větší počet pracovních vřeten

 • několik pracovních míst

 • zvláštní místo pro vkládání polotovaru a pro vyjímání hotového obrobku

 • speciální upínací zařízení

 • všechny funkce automatické

 • specifickou konstrukci (a tedy vzhled)

 • soustředěny práce různého charakteru (vyvrtává, soustruží, řeže závit, frézuje apod.)

 • speciální nástroje a měřidla pro seřizování nástrojů

 • různá pomocná zařízení, např. manipulátory pro vkládání a vyjímání obrobků z upínačů, zařízení pro odvod třísek, systémy chlazení a mazání, různá dopravní zařízení apod. [3]

Jednoúčelové obráběcí stroje mají tyto výhody:

 • větší výkonnost (používá se více prvků automatizace, takže práce na nich je mnohem produktivnější)

 • šetří zastavené místo (stroje mají menší rozměry)

 • méně pracovišť = méně pracovníků

 • levný provoz (spotřeba méně provozních prostředků)

 • přesnější výroba (omezený vliv obsluhy – menší množství chyb)

 • malé výrobní náklady (není potřeba kvalifikovaných pracovníků, vše se děje automatizovaně)

 • krátké dopravní cesty (soustředění více operací na jednom místě)

 • přehledný provoz

 • snadné plánování výroby. [3]

Jednoúčelové obráběcí stroje mají tyto nevýhody:

 • velké pořizovací náklady – cena stroje (jsou konstruovány pro jeden účel, pro jednu součást - výrobek, proto se každý stroj vyrábí jako prototyp)

 • dlouhá dodací doba

 • obtížná přestavba (při změně operací nebo druhu výrobku)

 • nehospodárné využití po skončení výroby součásti, pro niž byly vyrobeny. [3]

Stavebnicové jednoúčelové obráběcí stroje

Stavebnicové jednoúčelové obráběcí stroje využívají výhod jednoúčelových obráběcích strojů a odstraňují jejich nevýhody použitím typizovaných a normalizovaných konstrukčních skupin - typových modulů, které se doplňují speciálními konstrukčními skupinami.

Typizované konstrukční skupiny, které se odebírají od specializovaných výrobců, jsou již dokonale odzkoušeny a jsou levnější, tvoří 60 % až 75 %, ostatní speciální konstrukční skupiny pak tvoří 25 % až 40 % stroje. Různými výrobci byly vytvořeny rozmanité stavebnice dílů typových modulů se specializací na určitý charakter výroby.

U stavebnicového jednoúčelového obráběcího stroje lze již počítat s určitou mírou pružnosti a přizpůsobivosti změněným výrobním podmínkám. Jednotky - zejména pracovní - jsou konstruovány pro určitý rozsah prací a jejich koncepce je taková, že jimi lze provádět různé pracovní operace, a proto je možné snadněji zaměnit operaci obrábění nebo vyrábět jiný výrobek na témže stroji.

obrazek

Obr. 3: Jednoúčelový obráběcí stroj

obrazek

Obr. 4: Jednoúčelový obráběcí stroj – praktické provedení

 

Zdroje
 • [3] - ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 – 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3

Obrázky:

 • Obr. 1, 2: ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 – 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3
 • Obr. 3: AUTOR NEUVEDEN. www.elpakupecek.cz [online]. [cit. 19.11.2014]. Dostupný na WWW: http://www.elpakupecek.cz/drillmatic45.jpg
 • Obr. 4: AUTOR NEUVEDEN. www.elpakupecek.cz [online]. [cit. 19.11.2014]. Dostupný na WWW: http://www.elpakupecek.cz/drillmatic47.jpg
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

 1. Co je jednoúčelový obráběcí stroj?
 2. Co mají jednoúčelové obráběcí stroje?
 3. Jaké jsou výhody jednoúčelových obráběcích strojů?
 4. Jaké jsou nevýhody jednoúčelových obráběcích strojů?

Otázky pro žáky SŠ

 1. Co víte o jednoúčelových obráběcích strojích?
 2. Co mají jednoúčelové obráběcí stroje?
 3. Jaké jsou výhody jednoúčelových obráběcích strojů? Vyjmenujte je a popište.
 4. Jaké jsou nevýhody jednoúčelových obráběcích strojů? Vyjmenujte je a popište.
 5. Co je typový modul?