Stavebnicové obráběcí stroje

Stavebnicové obráběcí stroje

Koncepce stavebnicových jednoúčelových obráběcích strojů je ovlivněna charakterem obrobků, pro které jsou určeny. Univerzální řešení neexistuje, neboť v konkrétních výrobních podmínkách by zákonitě z velké části nebylo využito.

Hlavní hlediska při volbě druhu stavebnicového obráběcího stroje jsou:

 • velikost obrobku

 • velikost výrobních sérií a požadavky na četnost a rychlost přeseřizování

 • počet operací prováděných na jedno upnutí

 • převažující směry obrábění (horizontální, vertikální, šikmý)

 • požadovaný druh operací obrábění

 • nároky na přesnost rozměrů a tvarů

 • požadavky na délku pracovního taktu

 • požadovaná míra automatizace.

Rozdělení stavebnicových strojů:

 • Stavebnicové jednoúčelové obráběcí stroje bez podávajícího pohybu obrobku:

  • se vyznačují tím, že obrobek je upnut do nepohyblivého upínacího přípravku na pevném stole a je v této poloze obráběn z několika stran současně. Podle toho se tyto stroje dělí na jednostranné, dvoustranné, třístranné a vícestranné (s větším počtem jednotek).

obrazek

Obr. 1: Uspořádání stavebnicového obráběcího stroje bez podávacího pohybu obrobku

a) jednostranné, b) dvoustranné, c) třístranné

1 – pracovní stůl, 2 – obrobek, 3- pracovní jednotka, 4 – obsluha, 5 - nástroje

 

 • Stavebnicové jednoúčelové obráběcí stroje s podávajícím pohybem obrobku:

  • jsou charakterizovány tím, že obrobek je dopravován (podáván) z jedné pracovní polohy do následující. Podle tvaru dráhy podávajícího pohybu se jedná o stroje s podávajícím pohybem po kruhové dráze (s vertikální nebo horizontální osou otáčení) nebo po přímočaré dráze (s vratným pohybem obrobku nebo s průchozím pohybem obrobku).

obrazek

Obr. 2: Jednoúčelový obráběcí stroj

a) s otočným stolem, b) s přímočarým pohybem polohovacích jednotek

1 – pracovní jednotky, 2 – polohovací jednotky, 3 – spodní stavba, 4 - obrobky

obrazek

Obr. 3: Stavebnicový modulární systém - sestava pracovních stanic s průchozím pohybem obrobku
Zdroje
 • ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 – 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3

Obrázky:

 • Obr. 1, 2: ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 – 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3
 • Obr. 3: AUTOR NEUVEDEN. www.elpakupecek.cz/[online]. [cit. 19.11.2014]. Dostupný na WWW: http://www.elpakupecek.cz/dopravnik07.jpg
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

 1. Co je to stavebnicový obráběcí stroj?
 2. Jaká jsou hlavní hlediska pro volbu stavebnicového obráběcího stroje?
 3. Jak se rozdělují stavebnicové stroje?

Otázky pro žáky SŠ

 1. Co víte o stavebnicových obráběcích strojích?
 2. Jaká jsou hlavní hlediska pro volbu stavebnicového obráběcího stroje?
 3. Jak se rozdělují stavebnicové stroje?