Želvy

Řád: ŽELVY

Charakteristika:

 • teplomilní živočichové

 • tělo je uzavřeno v kostěném krunýři, vně pokrytém rohovinou

 • krunýř:

  • hřbetní štít – vyklenutý (carapax)

  • břišní štít - plochý (plastron)

  • krunýř srůstá částečně s kostrou (s částí páteře, hrudními, břišními žebry, částmi pásem končetin)

 • mají bezzubé zobákovité čelisti se zrohovatělými okraji

 • končetiny silné, krátké, pětiprsté s drápy, popř. přeměněny ve vesla (vodní)

 • chybí hrudní kost

 • vejce s vápennou skořápkou

 • suchozemské želvy jsou býložravé a vodní želvy jsou dravé

Zástupci:

 • želva bahenní - obojživelný druh, jediný druh žijící ve střední Evropě, vzácně i u nás

obrazek

Obr. 1. Želva bahenní

 • želva nádherná - sladkovodní, Amerika, běžně se u nás chová

 • želva žlutohnědá a zelenavá - suchozemské, běžně se u nás chovají

 • želva sloní - patří mezi největší suchozemské želvy (až 300 kg), žije na Galapágách (velmi ohrožená)

Obr. 2. Želva sloní

 • želva obrovská -  patří mezi největší suchozemské želvy, 1,25 m, až 300 kg

 • kožatka velká – největší želva (2 m, 500 - 600 kg), mořská, redukovaný krunýř přerostlý měkkou kůží, veslovité končetiny

 • karety - mají nezatažitelný krk a nohy přeměněné v ploutve, žijí v tropických mořích

 • kajmanky - vodní želvy se silnými čelistmi, které se živí rybami

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Plazi, želvy. Biomach, výpisky z biologie[online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/plazi-reptilia

Želvý konzervy [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://magazin.e15.cz/regiony/zelvi-konzervy-845645

Obrázky:

Obr. 1: Želva bahenní [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/31487.jpg

Obr. 2: Želva sloní [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200307%20plazi/Obr.%200307024R.galapazsk%20zelva%20sloni%20(Geochelone%20nigra).VB_zmensenina.JPG

Obr. 3: Želví vajíčka [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.ifauna.cz/mdiskuse/foto/463191c35ba7c.jpg

 

 

 

 

 

Historie

Živé konzervy

Želvy sloní z tichomořských Galapág vydrží bez vody a potravy až rok. Tento druh dorůstá délky až přes jeden metr a váží až dvě stě kilogramů. Přežít bez vody a potravy byla na nehostinných ostrovech skvělá vlastnost.

V okamžiku, kdy se u pobřeží objevily koráby Evropanů, se však změnila v prokletí. Námořníci plazy nemilosrdně chytali a v podpalubí lodí je drželi jako živé konzervy.

Podle některých údajů tak lidé za pár let odvlekli na moře až dvě stě tisíc želv. Dnes jsou zbytky jejich populace přísně chráněné a lidé se snaží jejich populaci zachránit. Více na: http://magazin.e15.cz/regiony/zelvi-konzervy-845645#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Obrázek

Želví vajíčka