Hoblování

V této kapitole se seznámíme s hoblováním. Jde o jednu z technologií obrábění kovů, při kterém je hoblovacím nožem odebírána tříska z obrobku. Hlavní přímočarý pohyb koná obrobek. Stroje pro tuto technologii se nazývají  hoblovky.