Hoblování – popis technologie

Hoblování

Hoblování je obrábění dlouhých rovinných ploch jednobřitým nástrojem, přičemž tyto plochy mohou být vodorovné, svislé nebo skloněné pod určitým úhlem vůči vodorovné rovině (např. při srážení hran tlustých plechů před svařováním). Vzhledem k nízkým hodnotám úběru obráběného materiálu (hmotnost stolu s upnutým obrobkem je vysoká, proto nelze použít vysoké řezné rychlosti) význam hoblování v současné době klesá a ve většině případů je nahrazeno frézováním.

Upínání obrobků

Způsob upínání se volí podle tvaru obrobku a požadavku drsnosti povrchu. Při hoblování se upínají obrobky na stůl hoblovky pomocí šroubů a upínek. K využití celé plochy stolu se upíná několik obrobků za sebou.

Řezné podmínky při hoblování:

Rychlost pohybu stolu za zdvihu vpřed se nazývá řezná rychlost. Volí se podle řezivosti nástroje, obrobitelnosti obrobku, velikosti třísky a podle typu použitého stroje.

Volíme co největší hloubku řezu podle tuhosti obrobku a výkonu stroje . Celkový přídavek na obrábění se odebere převážně hrubováním. Hoblováním se dosahuje poměrně velké přesnosti obrobené plochy. Požadovaná drsnost povrchu závisí na úhlu a zaoblení špičky nože. Lože hoblovky má  délku 20 m i více. V loži bývá umístěn hlavní pohon. Pracovní stůl slouží k upínání obrobků a pohybuje se na loži stroje. Po stranách lože jsou dva stojany se svislým vedením, po kterém se pohybují svislé sáně (příčník). Na svislých saních se pohybují příčné saně. Na příčných saních jsou uloženy nožové saně, ve kterých je uložen nožový držák, do něhož se upíná nůž.

Výhodou je jednoduchý stroj i nástroj a jeho snadné ostření.

Hlavní pohyb: přímočarý vratný – obrobek (upnutý na pracovním stole)

posuv: přerušovaný (když je stůl v krajní úvrati vratného pohybu) 

hoblovací nůž (upnutý do výklopného držáku – vyklopení při zpětném pohybu obrobku)

(kolmý hlavní  pohybu)

Hoblování – anglicky planing.

           

Obr.1: Pracovní pohyby při hoblování a obrážení

obrazek

Obr. 2: Ukázka nože

Dvojzdvih:

pracovní zdvih: nástroj zabírá odebírá třísku a je namáhán rázem

zpětný zdvih: zdvih naprázdno, ochlazení nástroje

zpětná rychlost větší (2× – 4×)

řezná rychlost ≠ konst. – rozběh, zastavení

zpětná rychlost ≠ konst. – rozběh, zastavení

↑rychlost → ↑výkon pro rozběh a zastavení

Použití technologie:

zejména v kusové a malosériové výrobě.

obrazek

Obr. 3: Hoblovka historická

Hoblovací nože

viz další lekce

geometrie břitu – stejná jako u soustružnických nožů

všechny hrubovací nože jsou vyhnuté (přesazená špička)

 

 • ubírací nože (pravé, levé)

 • hladicí (dlouhé ostří)

 • rohové

 • zapichovací

Ukázky technologie hoblování nebo https://www.youtube.com/watch?v=5uscS4GOX9I.

nebo https://www.youtube.com/watch?v=HV1m91v_9Zg

 

 

 

Zdroje
 • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SNTL, 1986.
 • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
 • DANIEL, Štefan. Základní operace strojního obrábění – hoblování a obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační č. CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z WWW: http://www.szesprerov.cz/9/daniel/VY_32_INOVACE_OV_2ROC_17.pdf.
 • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
 • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 256 s. ISBN 80-718-3337-1.
 • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Kontrolní otázka

Kontrolní otázky

1. Co  je hoblování?

a)  obrábění vnějších rovinných ploch jednobřitým nástrojem.

b)  obrábění vnitřních ploch

c)  obrábění kruhových tvarů

 

2. Jaký je hlavní pohyb u hoblování?

a) přerušovaný

b) přímočarý vratný

c) přeskakující

 

3. Jaká je zpětná rychlost nástroje?

a) 5x až 7x větší než řezná

b) 10x až 12x větší než řezná

c) 2x až 4x větší než řezná

 

4. Používá se tento postup  u hromadné výroby?

a) ano

b) ne

 

5. Je geometrie břitu nože stejná jako u soustružnických nožů?

a) ano

b) ne

 

6. Používá se při hoblování hladící nůž?

a) ano

b) ne

 

 

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou určeny jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.