Stroje

Stroje pro hoblování

Obráběcí stroje pro technologii hoblování se nazývají hoblovky. Hlavním pohybem je pohyb přímočarý vratný s přerušovaným posuvem. Slouží převážně k obrábění rovinných, ale i tvarových ploch.

Jednostojanová hoblovka

má menší tuhost.

Obr.1: Jednostojanová hoblovka

Dvoustojanová hoblovka

má větší tuhost – možnost úběru větších třísek

Obr. 2: Dvoustojanová hoblovka

obrazek

Obr. 3: Hoblovka

obrazek

Obr. 4: Část hoblovací stolice

Obr. 5: Hoblovací sáně

Obr. 6: Výrobek po hoblování

obrazek

Obr. 7: Saně hoblovky

obrazek

Obr. 8: Historická hoblovka poháněná parním pohonem (pásovým převodem)

Ukázka hoblování zde: https://www.youtube.com/watch?v=HV1m91v_9Zg

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • DANIEL, Štefan. Základní operace strojního obrábění – hoblování a obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační č. CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z WWW: http://www.szesprerov.cz/9/daniel/VY_32_INOVACE_OV_2ROC_17.pdf.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 256 s. ISBN 80-718-3337-1.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Která hoblovka je konstrukčně stabilnější?

a) jednostojanová

b) dvoustojanová

2. Čím byla poháněna historická hoblovka?

a) elektřinou 

b) párou

c) stlačeným vzduchem

3. Jak se nazývá zařízení, které  upíná nástroj?

a) příčník

b) suport

c) nožová hlava

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou určeny jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.