Nástroje

Nástroje pro hoblování

Hoblovací a obrážecí nože

jsou svou geometrií břitu nejvíce podobné soustružnickým nožům.

Pro omezení vlivu rázu na čelo ostří se na čele může vytvořit negativní fazetka.

Nože mohou být z HSS nebo mají břitové destičky, a to buď připájené, nebo mechanicky připevněné.

 Při hoblování a obrážení jsou nože vystaveny velkým rázům. Velké vyložení nože způsobuje chvění a pružení nože, a proto se tělesa nožů dělají zesílená.

Nože pro hoblování bývají konstruovány s prohnutým držákem, aby se zabránilo nárazům nože o obrobenou plochu.

Pro dokončování se používají hladící nože s dlouhým ostřím.

Hoblovací nůž

obrazek

Obr. 1: Hoblovací nůž

obrazek

Obr. 2: Druhy hoblovacích nožů

Upínání nástroje:

Základním požadavkem pro upnutí nástroje  jsou pevné ,  spolehlivé a bezpečně upnutě hoblovací nebo obrážecí nože. 

Změna hoblovací a obrážecí nože se upínají do odklopného nožového držáku – smýkadla.

Situace při odpružení nože

obrazek

Obr. 3: Ukázka odpružení nože

obrazek

Obr. 4: Tabulka řezných rychlostí

Obr. 5: Třísky – špony z hoblování

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

  • Obr. 1: KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění - hoblování, obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0632[online].[cit.2014-07-23]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-11.pdf
  • Obr. 2: KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění - hoblování, obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0632[online].[cit.2014-07-23]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-11.pdf
  • Obr. 3: a obr. 4:  KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění - hoblování, obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0632[online].[cit.2014-07-23]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-11.pdf
  • Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.

 

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky :

1.Jsou nože pro hoblování trochu zakroucené?

a) ano

b) ne

2. Jak jsou připevněné břitové destičky k noži?

a) připájené

b) přilepené

c) mechanicky připevněné

3. Proč jsou nože konstruovány s prohnutým držákem?

a)  aby nože nepískaly

b)  aby se zábránilo rázům o obrobenou plochu

c)  aby se nedělaly drážky v materiálu

4. Jaké nože se používají pro dokončování?

a) drážkovací

b) uběrací

c) hladicí

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou určeny jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.