Krokodýlové

Podtřída: ARCHOSAUŘI

Představují vůdčí skupinu druhohor. Koncem druhohor (křída) některé skupiny vymírají (např. ptakoještěři) a některé jen částečně (dinosauři). Jedna z jejich skupin - ptáci- přežívá společně s krokodýly do současnosti.

Řád: KROKODÝLOVÉ

Charakteristika:

 • jediná skupina plazů, která přežila z Archosaurů

 • dobře plavou i běhají

 • živí se dravě, ale i mršinami

 • válcovité tělo, povrch těla je kryt rohovitými štítky

 • mohutná, protažená hlava, kýlovitý ocas

 • krátké a silné nohy (zadní silnější)

 • vejcorodost - vejce s vápennou skořápkou

 • nejdokonalejší z plazů

 • progresivní znaky:

  • vyvinuta bránice (blanitá, odděluje dutinu hrudní od břišní dutiny)

  • druhotné patro (částečně rozlišený chrup)

  • zuby uloženy v zubních jamkách

  • vyvinutější mozek – druhotná kůra mozková (poprvé)

  • srdce rozdělené na 2 předsíně a 2 komory (téměř úplná přepážka mezi komorami)

Zástupci:

 • krokodýl nilský - 4. zub dolní čelisti je při zavřené tlamě viditelný, Afrika, dnes spíše jen v afrických národních parcích, až 6 metrů,

 • krokodýl mořský – největší plaz (9 m)

 • aligátoři a kajmani - Amerika

 • gaviál indický – živí se rybami, úzká dlouhá tlama

obrazek

Obr.1. Gaviál indický

 

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Gaviál indický [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Gavi%C3%A1l_indick%C3%BD.jpg

Obr. 2: Krokodýlí vajíčka [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://media.novinky.cz/672/126723-top_foto1-8s2t3.jpg

Obr. 3 :Krokodýl mořský [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/SaltwaterCrocodile%28%27Maximo%27%29.jpg/280px-SaltwaterCrocodile%28%27Maximo%27%29.jpg

Víte, že ...

Největší plaz je australský krokodýl mořský, dorůstá do délky přes 9 m a může dosáhnout hmotnosti až 1000 kg !

Obr. 3. Krokodýl mořský