Nástroje

Nástroje pro protahovaní

Jsou to nástroje několikabřité, u nichž se počet zubů řídí velikostí posuvu na zub, šířkou odebírané vrstvy a celkovou délkou protahované plochy. Protahovací nástroje ( protahovací trny) mají zuby řezací, kalibrovací a při vyšších nárocích na drsnost obrobené plochy ještě hladicí. Kalibrovací zuby určené pro dokončovací protahování mají fazetku 0,2 mm – 1 mm širokou. Při vnějším protahování nebo u trnů s delším záběrem břitu mají většinou řezací zuby vybroušené drážky. Díky tomu se tříska lépe dělí i utváří, nástroj pracuje klidněji, což zlepšuje jakost obrobené plochy. Nástroj dlouhý až 2 000 mm je téměř výhradně namáhán tahovým napětím. Nejužší místo trnu je krček, který pří případném přetížení praskne a tím se vyhneme destrukci mezi zuby.

Obr. 1: Ukázka nástrojů pro protahování

obrazek

Obr. 2: Protahováky

obrazek

Obr. 3: Protahováky

Upnutí nástroje

obrazek

Obr. 4: Upnutí nástroje

Obr. 5: Protahovací nůž

Na tomto obrázku můžete také vidět protahovací nůž (tyč):

obrazek

Obr. 6: Protahovací nůž

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
  • JERSÁK, Jan. Základní konvenční technologie obrábění, protahování a protlačování. Přednáška zpracovaná v rámci projektu EduCom, registrační č. CZ.1.07/2.2.00/15.0089. [online]. [cit. 2014-08-30]. Dostupné též z: http://www.sps-ko.cz/documents/STT_obeslova/Protahov%C3%A1n%C3%AD%20a%20protla%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD.pdf.
  • KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění – protahování a protlačování. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0374[online].[cit.2014-07-23]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-12.pdf.
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 256 s. ISBN 80-718-3337-1.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Jak se nazývá protahovací nástroj?

a) protahovací kužel

b) protahovací trn

c) zubová hřídel

2.  Jak se nazývá nejužší místo trnu?

a) upínací trn

b) krček

c) dřík

3. Jakou fazetku mají kalibrovací zuby?

a) 0,2mm – 1 mm

b) 2mm – 4 mm

c) 6 mm– 8 mm

Komentář

Všechny obrázky jsou vhodné jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.