Dokončovací metody úpravy povrchu

Dokončovací metody úpravy povrchu

    V této části elektronické učebnice strojírenství se seznámíme s dokončovacími metodami úpravy povrchu, které se používají ve strojírenské výrobě. Jedná se o tyto druhy dokončovacích operací:  jemné soustružení a jemné frézování, honování, lapování, superfinišování, leštění, omílání, otryskávání, válečkování, kuličkování (brokování), protlačování (kalibrování), zaškrabávání, rýhování, vroubkování, ševingování. Jejich podstata a princip budou vysvětleny v další části odborného textu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje
  • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

  • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1. 

  • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3