Šupinatí - ještěři

Podtřída: LEPIDOSAUŘI

Řád: HATERIE

Pouze dva druhy této primitivní skupiny přežívají na malých ostrůvcích v okolí Nového Zélandu. Jsou to robustní plazi ještěrkovitého vzhledu s relativně velkou hlavou. Haterie mají celkem dobře vyvinuté tzv. temenní (parietální oko) nebo také třetí oko. Noční dravci. Oči se svislými zorničkami.

Zástupci:

 • haterie novozélandská - „živoucí fosílie“

Řád: ŠUPINATÍ

Charakteristika:

 • nejpočetnější skupina plazů

 • rozvoj v třetihorách

 • tělo pokryto zrohovatělými překrývajícími se šupinami

 • svrchní pokožka se po čase svléká (i s oční rohovkou)

 • nemají druhotné kostěné patro, ani zuby v jamkách

 • dobře vyvinut Jacobsonův orgán, jazyk často rozeklaný

 • vejce mají obal blanitý (kožovitý)

Podřád: Ještěři

Charakteristika:

 • končetiny jsou dobře vyvinuté

 • při redukci končetin jsou na kostře zachovány pletence obou párových končetin – i hrudní kost

 • dobře vyvinutý zrak a sluch (slyší na rozdíl od hadů)

 • pohyblivá oční víčka

 • plochý rozeklaný jazyk

 • mají schopnost autotomie ocasu (upustí část ocasu), regeneruje (2 mm/den) jen vazivo

 • suché, teplé prostředí

Systém:

Čeleď: Gekonovití

 • drobní

 • vývojově starší ještěři

 • vejce mají vápenatou skořápku

 • žijí v teplých oblastech celého světa

 • loví hmyz a drobné obratlovce

 • velké oči (víčka srostlá, průhledná jako hadi)

 • přísavkovité lamely na prstech

 • gekon obrovský (JV Asie až 40 cm)

Obr. 3. Gekon obrovský

 • gekon turecký

Čeleď: Leguánovití

 • žijí v teplých oblastech Ameriky a Madagaskaru

 • leguán zelený - 2 m, stromový druh, převládá potrava rostlinná, chován v teráriích

 • leguán mořský - Galapágy, živí se mořskými řasami

Čeleď: Chameleonovití

 • Madagaskar, Afrika, J Asie, J Evropa

 • život na stromech a keřích (šplhají)

 • vymrštitelný lepkavý jazyk (hmyz)

 • barvoměna

 • oči pohyblivé nezávisle na sobě

 • ovíjivý ocas

 • chameleon obecný - 25 cm, JZ Evropa, , S Afrika, Přední Asie

Obr. 4. Chameleon obecný

Čeleď: Ještěrkovití

 • Euroasie, Afrika

 • u nás se vyskytují 4 druhy:
 • ještěrka zelená

  • největší u nás (až 35 cm)

  • méně hojná - jen teplé oblasti ČR (např. Pálava)

  • chráněná!

  • vejcorodá

Obr. 5: Ještěrka zelená

 • ještěrka obecná

  • nejběžnější, celá ČR

  • vejcorodá

 • ještěrka živorodá

  • nejmenší u nás (15 cm)

  • podhorské a horské oblasti

  • vejcoživorodost (přizpůsobení chladu)

 • ještěrka zední

Čeleď: Slepýšovití

 • slepýš křehký

  • beznohý - nemá končetiny (rudimenty patrny jen na kostře)

  • oproti hadům mrká

  • vejcoživorodost

Obr. 6. Slepýš křehký

Čeleď: Varanovití

 • živí se dravě i zdechlinami

 • varan komodský

  • nejmohutnější ještěr - samci až 3 m a 150 kg
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Živoucí fosílie [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id3519/

Obrázky:

Obr. 1: Haterie novozélandská [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Tuatara.jpg/280px-Tuatara.jpg

Obr. 2: Varan komodský [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/Varanus_komodoensis#mediaviewer/File:Varanus_komodoensis.JPG

Obr. 3: Gekon obrovský [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Gekko_gecko_(rock)_by_Robert_Michniewicz.jpg/250px-Gekko_gecko_(rock)_by_Robert_Michniewicz.jpg

Obr. 4: Chameleon obecný [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Camaleon_comun.jpg

Obr. 5: Ještěrka zelená. Autor Lakomá Šárka

Obr. 6: Slepýš křehký [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Anguidae.jpg/258px-Anguidae.jpg

 

 

 

Doplňující učivo

Živoucí fosílie (zkamenělina)

Obr.1:  Haterie novozélandská

Takto bývají nazýváni přežívající živočichové (např. latimerie, haterie) nebo rostliny (cykasy), kteří byli dříve příslušníky hojně rozšířených skupin dobře známých z fosílií. Obvykle mají zachovánu řadu primitivních znaků typických pro jejich vyhynulé předchůdce a do dnešní doby se příliš nezměnili.
Do současnosti se některé "živé fosílie" zachovaly jen v omezeném počtu.

 

Víte, že ...

Varan komodský (Varanus komodoensis) je nejmohutnější žijící zástupce ještěrů z čeledi varanovitých. Pro svou velikost (3 m a 150 kg), dravost a nebezpečnost bývá nazýván "komodským drakem".

Objeven byl v roce 1912 a v současnosti je ohrožen. Ve volné přírodě zbývá posledních cca 5000 jedinců a jeho vývoz podléhá ustanovením CITES a je možný pouze na povolení indonéské vlády. Pro jeho ochranu byl v roce 1980 založen Národní park Komodo.

Obr. 2. Varan komodský

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Varan_komodsk%C3%BD