Porovnání dokončovacích metod (drsnost, přesnost, přídavky, …)

Porovnání dokončovacích metod

Tab. 1: Porovnání jednotlivých metod

Dokončovací metoda Stupeň přesnosti IT Drsnost povrchu Ra (µm) Přídavek na obrábění (mm) Rychlost obrábění (m . min¯¹)
Jemné soustružení 5 až 7 0,2 až 0,8 0,3 až 0,04 30 až 1000
Jemné frézování 6 až 8 0,2 až 1,6 0,2 400
Honování 5 až 7 0,05 až 0,8 0,06 až 0,2 15 až 32
Lapování 1 až 3 0,02 až 0,4 0,05 až 0,03 5 až 30
Superfinišování 3 až 5 0,05 až 0,1 0,002 až 0,02 3 až 40
Leštění 4 až 7 0,1 až 0,4 0,02 až 0,1 5 až 30
Omílání 7 až 11 0,4 až 1,6 0,01 až 0,2 40 až 60
Otryskání - 3,2 až 25 - -
Válečkování 6 až 7 0,1 až 0,4 0,005 až 0,02 10 až 30
Kuličkování 7 až 9 0,2 až 0,8 0,005 až 0,03 15 až 45
Protlačování 5 až 7 0,2 až 0,8 0,007 až 0,04 2 až7
Zaškrabávání 1. až 5. třída 3 až 32 plošek - -
Rýhování - 3,2 až 6,3 0,1 až 0,2 20 až 30
Vroubkování - 3,2 až 6,3 0,1 až 0,2 20 až 30
Ševingování 5 až 6 0,2 až 1,6 0,15 60 až 140
Zdroje
  • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

  • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1. 

  • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3