Jemné soustružení

Jemné soustružení

     Tato operace patří mezi zvláštní druhy třískového obrábění. Provádí se zpravidla jednobřitým nástrojem se slinutým karbidem nebo polykrystalickým diamantem, popřípadě řeznou destičkou, která má břit z kubického nitridu boru. Obrábění probíhá na strojích, které se vyznačují vysokou tuhostí a  vysokými otáčkami pracovního vřetene. V současné době se jedná zejména o číslicově řízené stroje. Všechny části těchto strojů musí být staticky i dynamicky vyváženy, aby nedošlo ke chvění stroje.

 

     Hlavní znaky jemného soustružení:

 • vysoká řezná rychlost v (m.min-1)

 • malý posuv nástroje s (mm.ot-1), odebírá se velmi malý průřez třísky S (mm2)

 • malá hloubka řezu h (mm)

 

     Výhody jemného soustružení:

 • obrobený povrch je kovově čistý bez vtlačených brusných zrn

 • minimální deformace v povrchové vrstvě (vysoká řezná rychlost a malý průřez třísky)

 • malý vývin tepla zaručuje stálost tvaru obrobené plochy

 

 Plocha pro jemné soustružení musí být obrobena alespoň v sedmém stupni přesnosti a přídavek na dokončení bývá 0,15 mm - 0,25 mm. Řezné podmínky se volí dle tabulek. Nástroje pro jemné obrábění musí být dostatečně tuhé, aby při obrábění nedocházelo k chvění. Řezná rychlost jemného soustružení je až 1000 m.min-1, posuv 0,2 mm.ot-1.

 

     Dosahované parametry jemným soustružením:

 • stupně přesnosti IT5 až IT6
 • drsnosti povrchu Ra = 0,2 µm až 0,8 µm

  

   

                 Obr. 1:  Úhly soustružnického nože pro jemné soustružení a uchycení břitové destičky na tělese nože

 

 

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1. 

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

.

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte jemným soustružením součástí?
 2. Jaké jsou hlavní znaky jemného soustružení?
 3. Uveďte výhody jemného soustružení.

Otázky pro SŠ

 1. Napište vzorec a jednotku pro výpočet řezné rychlosti.
 2. Jaký je rozdíl mezi IT5 a IT6?
 3. Co rozumíte drsností povrchu Ra?
Zapamatuj si

Hlavní znaky jemného soustružení:

 • vysoká řezná rychlost v (m.min-1)

 • malý posuv nástroje s (mm.ot-1), odebírá se velmi malý průřez třísky S (mm2)

 • malá hloubka řezu h (mm)