Jemné frézování

Jemné frézování

      Tato operace patří také mezi zvláštní druhy třískového obrábění. Provádí se čelní frézou s jedním nebo několika noži s břitovou destičkou se slinutým karbidem nebo polykrystalickým diamantem, popřípadě nástrojem s břity z kubického nitridu boru. Obrábění probíhá zpravidla na numerických strojích, které se vyznačují vysokou tuhostí a  vysokými otáčkami pracovního vřetene. Všechny části těchto strojů musí být obdobně jako u jemného soustružení staticky a dynamicky vyváženy, aby nedošlo ke chvění stroje.

 

     Hlavní znaky jemného frézování jsou stejné jako u jemného soustružení:

 • vysoká řezná rychlost v (m.min-1)
 • malý posuv nástroje s (mm.ot-1), odebírá se velmi malý průřez třísky S (mm2)

 • malá hloubka řezu h (mm)

 

     Výhody jemného frézování (shodné s jemným soustružením):

 • obrobený povrch je kovově čistý bez vtlačených brusných zrn

 • minimální deformace v povrchové vrstvě (vysoká řezná rychlost a malý průřez třísky)

 • malý vývin tepla zaručuje stálost tvaru obrobené plochy

 

     Plocha pro jemné frézování musí být obrobena stejně jako při jemném soustružení, alespoň v sedmém stupni přesnosti. Řezná rychlost bývá až 400 m.min-1, hloubka třísky 0,2 mm a posuv na zub 0,04 mm až 0,08 mm. Nástroje pro jemné frézování musí být dostatečně tuhé, aby při obrábění nedocházelo k chvění.

 

     Dosahované parametry jemným frézováním:

 • stupeň přesnosti IT6 až  IT7
 • drsnosti povrchu Ra = 0,4 µm až 1,6 µm

Obr. 1:  Čelní fréza se dvěma noži pro jemné frézování

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1. 

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.  

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte jemným frézováním součástí?
 2. Jaké jsou hlavní znaky jemného frézování?
 3. Uveďte výhody jemného frézování.

Otázky pro SŠ

 1. Napište vzorec a jednotku pro výpočet otáček.
 2. Jaké přesnosti dosáhneme jemným frézováním?
 3. Jakých drsností dosáhneme jemným frézováním?
Zapamatuj si

Hlavní znaky jemného frézování jsou stejné jako u jemného soustružení:

 • vysoká řezná rychlost v (m.min-1)
 • malý posuv nástroje s (mm.ot-1), odebírá se velmi malý průřez třísky S (mm2)

 • malá hloubka řezu h (mm)