Otryskávání

Otryskávání

     Při otryskávání jsou volná tvrdá tělíska vrhána na povrch součásti pomocí tlaku vody, stlačeným vzduchem nebo kombinací obou uvedených způsobů. Výsledkem otryskávání je zpevnění povrchu součástí (dosažení únavové pevnosti a trvanlivosti), částečně proběhne zvýšení odolnosti proti korozi a nastane i očištění součásti.

 

     Otryskávání můžeme rozdělit na:

 • pneumatické otryskávání - může být tlakové (abrazivo je vytlačováno z tlakové nádoby) nebo sací (abrazivo je nasáváno injektorově)
 • otryskávání pomocí tlaku vody (hydrofinišování) - jedná se o obdobu pneumatického tryskání, kdy otryskávací prvky jsou ve vodní lázni

 

     Používané tryskací prostředky dělíme:

 • podle materiálu - kovové (ocel, litina, hliník), nekovové (minerální, syntetické hmoty, drť)
 • podle tvaru - jedná se o granuláty, drť, sekaný drát nebo stříhaný plech

 

     Otryskávání se používá zpravidla pro velmi členité součásti nepravidelných tvarů a pro obtížně přístupné plochy obrobků.

 

     Dosahované parametry otryskáváním:

 • stupně přesnosti IT7 až IT9
 • drsnost povrchu Ra = 0,8 µm až 6,3 µm

Obr. 1:  Tryskací stroj

 

 

 

Obr. 2:  Tryskací kabina

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1. 

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte otryskáváním součástí?
 2. Jak otryskávání rozdělujeme?
 3. Jaké znáte tryskací prostředky?

Otázky pro SŠ

 1. Vysvětlete princip pneumatického otryskávání.
 2. Co je pevnost, jaká může být?
 3. Definujte pojem koroze, jak se dělí?
Zapamatuj si

Otryskávání se používá zpravidla pro velmi členité součásti nepravidelných tvarů a pro obtížně přístupné plochy obrobků.