Šupinatí - hadi

Podtřída: LEPIDOSAUŘI

Řád: ŠUPINATÍ

Charakteristika:

 • evolučně velmi úspěšný, nejrozšířenější a nejpočetnější řád plazů (přes 95 % druhů plazů)

 • rozvoj v třetihorách

 • tělo pokryto zrohovatělými překrývajícími se šupinami

 • svrchní pokožka se po čase svléká (i s oční rohovkou)

 • nemají druhotné kostěné patro, ani zuby v jamkách

 • dobře vyvinut Jacobsonův orgán, jazyk často rozeklaný

 • vejce mají obal blanitý (kožovitý)

Podřád: Hadi

Charakteristika:

 • vývojově nejmladší skupina plazů

Obr. 1. Stavba těla hada

 • tělo s redukovanými končetinami (u hroznýšovitých zbytky končetin u kloaky)

 • pohybují se plazením (dobře pohyblivá páteř s žebry- až 300)

 • 2 typy zubů:

  • plné, které slouží k držení kořisti

  • duté zuby, které jsou napojeny na jedovou žlázu (jed může také stékat rýhou na povrchu zubu)

 • dlouhý, rozeklaný jazyk

 • oční víčka jsou srostlá a průhledná

 • nemají močový měchýř

 • vyvinutou pouze pravou plíci

 • loví živou kořist, kterou polykají vcelku

 • redukce středního ucha - neslyší, vnímají vibrace

 • rozmnožování:

  • vejcorodí

  • vejcoživorodí (vzácně)

Systém:

Čeleď: Hroznýšovití

 • škrtiči (nejedovatí)

 • největší rozměry

 • anakonda velká - obojživelná, povodí Amazonky, nejtěžší had  (až 9 m)

 • hroznýš královský

 • krajta mřížkovaná (až 9 m)

Čeleď: Užovkovití

 • škrtiči (nejedovatí - většinou)

 • kulatá zornička oka

 • užovka obojková – nejhojnější u nás, poblíž vody, 2 žluté půlměsíčky za hlavou

Obr. 2. Užovka obojková

 • užovka podplamatá - výhradně u vody (loví rybky a obojživelníky)

 • užovka hladká - suchá místa

 • užovka stromová – šplhavá, u nás vzácně

Čeleď: Korálovcovití

 • prudce jedovatí

 • kobra indická – „brejlovec“

Obr. 3. Kobra indická

 • kobra královská – největší jedovatý had (5,5 m)

 • mamba černá – Afrika, velmi nebezpečná, rychlá

 • taipan – Austrálie, nejjedovatější had

Čeleď: Zmijovití

 • jedovatí

 • krátké, silné tělo

 • zmije obecná

  • chráněná (kriticky ohrožený druh)

  • šedá barva, klikatý tmavý pruh

  • vejcoživorodá

  • podhorské a horské oblasti

Obr. 4. Zmije obecná

Čeleď: Chřestýšovití

 • jedovatí

 • „chřestidlo“ na konci ocasu

 • žijí v Austrálii a v Americe

 • chřestýš

 • křovinář

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Zmije obecná [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://tera.poradna.net/a/view/64318-zmije-obecna

Obrázky:

Obr. 1: Stavba těla hada [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.chovamehady.cz/pict/kostra_v.gif

Obr. 2: Užovka obojková [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/070428_ringelnatter_frosch_2.jpg

Obr. 3: Kobra indická [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Indian_cobra.jpg/1280px-Indian_cobra.jpg

Obr. 4: Zmije obecná [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Kreuzotter_%28Skagen%2C_Denmark%29.jpg

Obr. 5: Jedové zuby zmije [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://media1.webgarden.cz/images/media1:510396f8117a9.png/Lebka%20zmije%20gabunsk%C3%A9.BMP

 

Doplňující učivo

Jedové zuby zmije

Duté jedové zuby v přední části tlamky (horní čelist)  jsou sklopné a had je může dle potřeby postavit. Jejich délka je asi 3 - 5 mm. Jed se tvoří a je skladován v párové jedové žláze. Primární funkcí jedu je usmrtit kořist.

Obr. 5. Jedové zuby zmije

http://tera.poradna.net/a/view/64318-zmije-obecna

Doplňující učivo

Zmije obecná

 • nejrozšířenější na světě (až za severní polární kruh), jediný jedovatý had ČR
 • stanoviště: lesostepní oblasti, prosluněné horské stráně, rašeliniště i mokřady (v ČR oblasti 600 m nad mořem)
 • noční živočich, ve dne ukryt nebo se vyhřívá na slunci
 • dosahuje 60 – 75 cm, dožívá se 20 – 25 let
 • barva šedá až modrošedá s výraznou klikatou čárou na hřbetě (barevné varianty, varianta černá bez klikaté čáry), štěrbinovitá zornička
 • vejcoživorodá, 5 – 20 vajec, ze kterých se hned líhnou mláďata (v ČR srpen až září), nástup na hibernaci (zimní spánek) v ČR říjen
 • plachý had, zaskočená se stáčí do spirály, popřípadě provádí výpady hlavou, uštknutí hrozí, když na ni šlápneme nebo ji bereme do ruky
 • živí se drobnými hlodavci (myši, hraboši, obojživelníci, ještěrky)nebo mladými ptáky či vejci
 • zmije obecná má pouze 10 miligramů jedu, smrtelná dávka je 15 miligramů, při uštknutí uvolní pouze jednu třetinu
 • za normálních okolností tedy není člověku nebezpečná, pouze alergickým jedincům, dětem, nemocným a starým lidem
 • nebezpečnější je však její druhý poddruh zmije bosenská, žijící na Balkáně a mající jiné složení jedu, který obsahuje neurotoxiny

https://www.youtube.com/watch?v=ThVEPoY3VJQ

Otestuj se
 1. Plazi jsou většinou vejcorodí - jaký je rozdíl mezi obaly vajíček krokodýlů (i želv) a hadů (i ještěrů)? ……………………………….………………………………………………………..
 2. Která skupina plazů neslyší ?…………………………………………………………..
 3. Plazi dýchají ………...........……(čím?), u hadů dochází k úpravám DS - jakým?………................………………
 4. Která skupina plazů je bezzubá? …………...................………..
 5. Vývojově nejdokonalejší znaky krokodýlů (4): ……………………………………………… ……………………………………………..………………………………………………………
 6. U krokodýlů je tělo kryto …………………………............(2sl.), pod nimi na břišní straně jsou: …………….........……………………………(2sl.)
 7. K čemu slouží hadům Jacobsonův orgán?.........................................................................
 8. Typ.znak užovky obojkové : .………………...………………………………  ( na hlavě)
 9. Někteří živočichové mají schopnost barvoměny, napiš př.ze sk.žáby:…………....………………. …a ze sk.ještěři:……………………………………………………….
 10. Zakroužkuj pouze nejedovaté hady (škrtiče):     a/ kobra      b/ chřestýš      c/ krajta     d/ hroznýš        e/ taipan    f/ mamba   g/ anakonda