Válečkování

Válečkování

     Při válečkování se přitlačují kalená tvářecí tělíska na povrch součásti. Tato tělíska jsou otočně uložena v přípravku, kdy přitlačování na součást se provádí mechanicky (pružinami) nebo hydraulicky (tlakem kapaliny). Do místa tváření je přiveden olej, popřípadě emulze. Válečkováním dochází ke zpevnění povrchové vrstvy, zlepšuje se drsnost povrchu (zahlazují se nerovnosti). Může být statické (otáčí se tvářecí tělísko i obrobek), nebo dynamické (tvářecí tělísko vykonává navíc kmitavý pohyb).

 

     Rozlišujeme tyto způsoby:

 • válečkování vnitřních ploch - provádí se pomocí válečkovacího trnu
 • válečkování vnějších ploch - používáme takzvanou válečkovací hlavu

 

     Tvářecí tělíska dělíme na:

 • kuličky
 • válečky
 • kuželová tělíska

 

     Výsledkem válečkování je, že se tahové zbytkové napětí mění na tlakové a dochází zároveň ke zlepšení vzhledu součásti. Tato dokončovací operace se může provádět po soustružení, frézování, vyvrtávání a hoblování. 

 

     Dosahované parametry válečkováním:

 • stupně přesnosti IT6 až IT8
 • drsnost povrchu Ra = 0,1 µm až 1,6 µm

                                          Obr. 1:  Vnější válečkování

         

                             

                                                 Obr.  2:  Vnitřní válečkování                                     

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 • Obr. 1, 2: NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

.

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte válečkováním součástí?
 2. Jaké rozlišujeme způsoby válečkování?
 3. Jaké znáte tvářecí tělíska?

Otázky pro SŠ

 1. Co je to kalení, proč se provádí?
 2. Napište rozdíl mezi statickým a dynamickým válečkováním.
 3. Jaký vliv má zbytkové napětí?
Zapamatuj si

Tato dokončovací operace se může provádět po soustružení, frézování, vyvrtávání a hoblování.