Kuličkování (brokování)

Kuličkování (brokování)

     Při kuličkování se metají tělíska z tvrdého materiálu na povrch součásti. Při této metodě se využívá principu plastické deformace, která vzniká v důsledku dopadu tělísek na upravovaný povrch, a tím dochází ke zlepšení jeho charakteristiky. Na povrch můžeme metat kuličky z oceli (kuličkování), z litiny (brokování) nebo ze skla (balotinování). V povrchové vrstvě součástí tak vznikají zbytková tlaková napětí. Kuličky se vrhají vzduchem nebo lopatkami metacího kola.

 

     Vlivy při kuličkování:

 • rychlost dopadajících částic (kuliček)
 • směr dopadu částic (kuliček) na tvářený povrch

 

     Druhy kuliček:

 • kuličky z oceli - měkká nebo kalená korozivzdorná ocel
 • kuličky z litiny (broky) - bílá nebo tvrzená litina
 • kuličky ze skla (balotina)

 

     Proud částic (kuliček) odstraňuje z povrchu nežádoucí povlaky, korozi, nečistoty, mastnotu (oleje). Dochází ke zpevnění povrchu součásti (zvýšení únavové pevnosti) a zlepšení jakosti (drsnosti) povrchu. Údery kuliček odstraňují stopy po předchozích operacích, kdy se mikro nerovnosti povrchu plasticky vyrovnávají.

 

     Dosahované parametry kuličkováním (brokováním):

 • odchylka od kruhovitosti a válcovitosti je 0,004 mm až 0,006 mm
 • drsnost povrchu Ra = 0,2 µm až 0,8 µm

                                                               Obr. 1:  Princip kuličkování

 

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

.

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte kuličkováním součástí?
 2. Jaké rozlišujeme vlivy při kuličkování?
 3. Vyjmenujte druhy kuliček. 

Otázky pro SŠ

 1. Co rozumíte plastickou deformací povrchu součástí?
 2. Napište rozdíl mezi ocelí a litinou.
 3. Vysvětlete pojem únavová pevnost.
Zapamatuj si

Údery kuliček odstraňují stopy po předchozích operacích, kdy se mikro nerovnosti povrchu plasticky vyrovnávají.