Protlačování

Protlačování (kalibrování)

     Protlačování slouží pro dokončování vnitřních válcových ploch. Nástrojem je protlačovací (kalibrovací) trn zvaný protlačovák, který je o několik tisícin milimetru větší než požadovaný rozměr otvoru, nedochází k odběru třísek. Nástroj je pouze jeden nebo se použije více nástrojů. Výsledkem protlačování je zlepšení drsnosti povrchu a zpevnění materiálu, čímž se zvýší tvarová a rozměrová přesnost součásti.

 

     Vlivy při protlačování:

 • vlastnosti materiálu
 • výchozí drsnost povrchu
 • použité mazivo (olej)
 • tuhost soustavy stroj, nástroj, obrobek

 

     Protlačovací (kalibrovací) nástroje:

 • přesah nástroje je pouze několik tisícin milimetru
 • protlačovací trn má náběh a výběh (zkosení) pro lepší vedení v díře

 

     Tahové zbytkové napětí se mění na tlakové, průměr otvoru se zvětší o několik tisícin milimetru. Dále dochází ke zpevnění povrchu a dosáhne se i zlepšení vzhledu součásti. Používá se například u hydraulických válců. Strojem je libovolný lis.

 

     Dosahovaný parametr protlačováním (kalibrováním):

 • drsnost povrchu Ra = 0,6 µm až 0,8 µm

      

        

                                       Obr. 1:  Princip protlačování (kalibrování)                                            

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte protlačováním součástí?
 2. Jaké rozlišujeme vlivy při protlačování?
 3. Co víte o protlačovacích nástrojích?

Otázky pro SŠ

 1. Definujte pojem tuhost, jak se dělí?
 2. Jaké znáte vlastnosti technických materiálů?
 3. Vyjmenujte druhy lisů.
Zapamatuj si

Dochází ke zpevnění povrchu a dosáhne se i zlepšení vzhledu součásti.