Zaškrabávání

Zaškrabávání

     Při zaškrabávání dosahujeme vysoké přesnosti rozměrů, vysoké jakosti povrchu a geometrického tvaru ploch součástí. Zaškrabávat můžeme plochy rovinné, tvarové i vnitřní válcové. Jedná se o velmi namáhavý způsob ručního dokončování ploch, kdy odebíráme z povrchu velmi tenké třísky pomocí škrabáku, který má jemně nabroušena obě čela. Obrobené plochy se musí dotýkat na co nejvíce místech. Jakost povrchu zaškrabané plochy rozdělujeme do pěti tříd jakosti. Třída jakosti je určena počtem dotykových plošek na čtverci o straně 25 mm.

 

     Postup zaškrabávání:

 • odstraníme stopy po předchozím obrábění
 • odebíráme třísku delšími tahy směrem dopředu

     Po zaškrabávání kontrolujeme plochu přiměřováním.

 

     Druhy škrabáků:

 • plochý škrabák
 • plochý ohnutý škrabák
 • trojhranný škrabák
 • lžícový škrabák

 

     Příměrnou desku, pravítko nebo hranol, které jsou natřeny velmi tenkou vrstvou tušírovací barvy (berlinská modř), posouváme po ploše součásti. Označené výstupky na zaškrabávané ploše se dále zaškrabávají, až se docílí požadovaný počet dotykových ploch. Při dokončování zaškrabávání se používají kratší tahy. V současné době se s výhodou uplatňují takzvané mechanizované škrabáky.

    

 

       Obr. 1:  Druhy škrabáků

 

  

             Obr. 2:  Úhly škrabáku a postup škrabání

 

 

   Obr. 3:  Příměrná deska, příměrné pravítko a příměrný hranol

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

 • ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník SOU. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985.

Obrázky:

 • Obr. 1 - 3: ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů pro 1. ročník SOU. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985.
Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte zaškrabáváním součástí?
 2. Jaký je postup zaškrabávání?
 3. Jaké znáte druhy škrabáků?

Otázky pro SŠ

 1. Vysvětlete kontrolu povrchu přiměřováním.
 2. Pojmenujte jednotlivé úhly na škrabáku.
 3. Co je mechanizovaný škrabák?
Zapamatuj si

Při zaškrabávání dosahujeme vysoké přesnosti rozměrů, vysoké jakosti povrchu a geometrického tvaru ploch součástí.