Vroubkování

Vroubkování

     Při vroubkování se na povrchu obrobku vytlačují dvojice pravoúhlých nebo kosoúhlých křižujících se rýh. Vroubkují se zpravidla části držáků, rukojeti měřidel, hlavy šroubů, matice, průbojníky. Vroubkování provádíme na soustruhu pomocí vroubkovačů. Při velkém počtu kusů (sériová výroba) můžeme vroubkování provést pomocí vroubkovacích kotoučů na válcovacím stroji. Po vroubkování se původní průměr zvětší o několik desetin milimetru.

 

     Postup vroubkování:

 • vroubkovací kolečka se nastavují do osy soustružení s osou čepu výkyvné části držáku
 • vroubkování provádíme při příčném posuvu, až se vytvoří vroubky plného profilu

     Vroubkování s větší roztečí a do velmi pevných a tvrdých materiálů se provádí na několik záběrů.

 

     Vroubkovače musí mít nejméně dvě vroubkovací kolečka, která  jsou otočně uložena ve výkyvné části držáku. Břity jsou pravoúhlé nebo kosoúhlé. Obě kolečka musí mít stejnou rozteč břitů.

 

     Pravoúhlé vroubkování se používá zpravidla u součástí z plastů. Kosoúhlé vroubkování používáme na všech druzích materiálů. Tření mezi vroubkovacími kolečky a povrchem obrobku se zmenší vydatným chlazením a mazáním.

Obr. 1:  Pravoúhlé vroubkování

 

Obr. 2:  Kreslení pravoúhlého vroubkování na výrobních výkresech

Obr. 3:  Kosoúhlé vroubkování

Obr. 4:  Kreslení kosoúhlého vroubkování na výrobních výkresech

 

Nástroje a jejich nastavení

Obr. 5:  Vroubkovač

 

Obr. 6:  Nastavení vroubkovače

Obr. 7:  Princip vroubkování

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 • Obr. 1 - 7: JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte vroubkováním součástí?
 2. Jaký je postup při vroubkování?
 3. Vyjmenujte hlavní části vroubkovače.

Otázky pro SŠ

 1. Vysvětlete rozdíl mezi pravoúhlým a kosoúhlým vroubkováním.
 2. Jak se vroubkovače nastavují při výrobě?
 3. Uveďte příklady použití vroubkování v praxi.
Zapamatuj si

Při vroubkování se na povrchu obrobku vytlačují dvojice pravoúhlých nebo kosoúhlých křižujících se rýh.