Řezání drátovou elektrodou

Řezání drátovou elektrodou

Princip elektroerozivního řezání drátovou elektrodou – platí zde všechny fyzikální zákonitosti elektrické eroze. Touto metodou lze vyrábět tvarové přímkové plochy, tzn. tvořící čarou těchto ploch je přímka.

Princip elektroerozivního řezání drátovou elektrodouObr. 1: Princip elektroerozivního řezání drátovou elektrodou

Stroje pro elektroerozivní řezání drátovou elektrodou mají některé části podobné jako stroje pro hloubení dutin zápustek. Rozdíl je v nástrojových elektrodách a v systému podávání a vedení drátové elektrody.

Stroj pro řezání drátovou elektrodouObr. 2: Stroj pro řezání drátovou elektrodou
Obr. 3: Stroj pro řezání drátovou elektrodou

Stroje pro elektroerozivní řezání drátovou elektrodou sestávají z těchto hlavních skupin:

 • CNC řídicí systém,
CNC řídicí systém strojeObr. 4: CNC řídicí systém stroje
 • generátor pulzů,
 • systém dodávání a filtrace dielektrika,
Pracovní prostor mezi obrobkem a drátovou elektrodou zaplněný dielektrikemObr. 5: Pracovní prostor mezi obrobkem a drátovou elektrodou zaplněný dielektrikem
 • systém podávání a vedení drátové elektrody,
Zařízení pro napínání drátové elektrodyObr. 6: Zařízení pro napínání drátové elektrody
Systém podávání a vedení drátové elektrodyObr. 7: Systém podávání a vedení drátové elektrody
Pracovní prostor strojeObr. 8: Pracovní prostor stroje
 • drátová elektroda,
Drátová elektrodaObr. 9: Drátová elektroda
 • upínač obrobků.
Přípravek (upínač) pro upínání obrobkuObr. 10: Přípravek (upínač) pro upínání obrobku

Nástrojovou elektrodou je tenký drát, který se průběžně odvíjí z cívky pomocí speciálního zařízení, aby se předešlo nadměrnému opotřebení, a přes vodicí zařízení prochází místem řezu. Drát je napínán konstantní silou a prostor mezi obrobkem a drátem je zaplněn dielektrickou kapalinou. Drát bývá většinou měděný, na větší průměry se používá mosazný a na velmi jemné řezy molybdenový o průměru 0,03 až 0,07 mm. Pracovní mezera mezi obrobkem a elektrodou se vytváří samočinně úběrem materiálu obrobku před elektrodou.

Nástrojová elektroda – drát, je nástroj, který může odebírat materiál v každém směru, což umožňuje ve spojení se šesti osami souřadnic řízenými CNC řídicím systémem obrábět přesně i velmi složité tvary. Přesnost vyřezaných tvarů je dána vlastnostmi stroje, přesností a spolehlivostí CNC řídicího systému, stabilitou nastavených pracovních podmínek generátoru a kvalitou čištění dielektrika. Nástrojová elektroda – drát, musí vstupovat do místa řezu dokonale napnutý a vyrovnaný. Proto je před vstupem do pracovního prostoru stroje kalibrován na požadovaný průměr diamantovým průvlakem, veden a napínán systémem podávání a vedení. Tento systém umožňuje naklopení nástrojové elektrody vzhledem ke kolmé ose v rozsahu ± 30°. Pro zajištění automatizovaného procesu obrábění jsou moderní stroje vybaveny automatickým vrtáním díry pro zavedení drátu, zavedením drátu na počátku práce do vyvrtané díry a adaptivním řízením. Automatického provozu bez obsluhy se dosahuje po dobu až 80 hodin. Tato metoda se vyznačuje minimální šířkou řezu a uplatňuje se při výrobě střižných a lisovacích nástrojů.

Princip řezání drátovou elektrodouObr. 11: Princip řezání drátovou elektrodou

Dosahované parametry

Při řezání drátovou elektrodou lze dosáhnout:

 • maximální úběr materiálu 35 až 200 mm2/min.,
 • rovnoběžnost řezu do 2 μm na 100 mm tloušťky materiálu,
 • jakost obrobeného povrchu Ra = 0,15 až 0,3 μm,
 • maximální tloušťka řezaného materiálu 350 mm,
 • přesnost rozměrů a tvaru obrobeného povrchu závisí na tepelné stabilizaci stroje: při kolísání teploty ± 3 °C je přesnost 4 μm; při kolísání teploty ±1 °C je odchylka 1 μm.
Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.
 • Obr. 11: Digitální učební materiály - Nekonvenční metody obrábění. Internetový portál COPTEL [online]. 2009-2014 [cit. 2014-12-17]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=40241&docGroup=4781&cmd=0&instance=2
 • Obr. 12, 13: ŘASA, Jaroslav. Strojírenská technologie 3/2.díl: Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. Scientia, 2005. ISBN 80-7183-336-3.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a videí je Mgr. Ing. Stanislav Bezděk. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Obrázek

Obr. 12: Princip řezání drátovou elektrodou

Obrázek

Obr. 13: Schéma podáváni a vedeni drátu

Obrázek

Obr. 14: Ukázka výrobku zhotoveného řezáním drátovou elektrodou

Obrázek

Obr. 15: Ukázka výrobku zhotoveného řezáním drátovou elektrodou

Obrázek

Obr. 16: Ukázka výrobku zhotoveného řezáním drátovou elektrodou

Obrázek

Obr. 17: Ukázka výrobku zhotoveného řezáním drátovou elektrodou

Obrázek

Obr. 18: Ukázka polotovaru a výrobku zhotoveného řezáním drátovou elektrodou

Obrázek

Obr. 19: Ukázka výrobku zhotoveného řezáním drátovou elektrodou

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Zařízení pro vedení a napínání drátové elektrody - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Řezání drátovou elektrodou - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Video
This div will be replaced by the JW Player.

CNC řídicí systém - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Použitá nástrojová elektroda - drát (odpad) - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Kontrolní otázka

Jaké plochy obrábíme řezáním drátovou elektrodou u elektroerozivního obrábění?

Jaké jsou hlavní části stroje pro elektroerozivní obrábění?

Popište průběh řezání drátovou elektrodou u elektroerozivního obrábění.

Jaká je dosahovaná jakost obrobeného povrchu u elektroerozivního obrábění?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektroerozivní obrábění".