Leštění povrchů

Leštění povrchů

Pro výrobu forem, kde je požadována jakost povrchu Ra = 0,2 μm, byla vyvinuta speciální metoda elektroerozivního leštění. Na rozdíl od elektroerozivního hloubení dutin se u leštění používají pulzy o nízké energii a velmi krátké době trvání (3–5 μs). Nástrojové elektrody musí mít leštěný povrch a při práci konají orbitální pohyb.

Struktura povrchů leštěných elektroeozivně je tvořena vzájemně se překrývajícími krátery, které vznikly jednotlivými výboji. Aby se dosáhlo lesklého povrchu, lze hospodárně leštit plochu do rozměru 100 cm2.

Zdroje
Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektroerozivní obrábění".