Výroba mikrootvorů

Výroba mikrootvorů

Při použití speciálních strojů s generátory pulzů o malé energii a krátké době trvání (3 až 5 μs) je možno vrtat kruhové i nekruhové otvory malých rozměrů 0,02 až 5 mm do hloubky až 100 mm. Používají se stejné stroje jako pro leštění povrchů.

Schéma stroje pro výrobu mikrootvorůObr. 1: Schéma stroje pro výrobu mikrootvorů
Obr. 2: Stroj pro výrobu mikrootvorů

Stroj je vybaven přípravkem pro přesné vedení elektrody a optickým zařízením pro polohování nástroje. Nástrojové elektrody jsou z wolframového drátu. Nástrojová elektroda koná kmitavý pohyb, aby bylo zajištěno dobré vyplachování. Dosahované parametry: přesnost otvoru závisí na přesnosti nástrojové elektrody a na přesnosti stroje, dosahovaná jakost opracovaného povrchu je Ra = 0,08 až 0,5 μm.

Výroba mikrootvoruObr. 3: Výroba mikrootvoru
Zhotovený mikrootvor v obrobkuObr. 4: Zhotovený mikrootvor v obrobku

 

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: ŘASA, Jaroslav. Strojírenská technologie 3/2.díl: Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. Scientia, 2005. ISBN 80-7183-336-3.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a videí je Mgr. Ing. Stanislav Bezděk. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Výroba mikrootvoru - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektroerozivní obrábění".