Základní pojmy

Základní pojmy

Princip elektrochemického obrábění

Obráběná součást – obrobek, který je ponořen do elektrolytu - je zapojen jako anoda a dochází na něm k reakci, při níž se kationty elektrolytu slučují s aniony kovu na povrchu anody a postupně rozrušují (ubírají) kov z anody. Anoda kopíruje tvar katody (nástrojové elektrody). Největší rychlost rozpouštění kovu je při minimální pracovní mezeře mezi elektrodami (0,05 až 1 mm).

Tato metoda se dá používat pouze pro vodivé materiály. Mezi materiály, které jsou elektrochemickým obráběním špatně obrobitelné, patří šedá litina (téměř neobrobitelná), slitiny s velkým obsahem uhlíku a duraly obsahující křemík.

Vyrábí se takto tvarově složité součásti (zápustky, lisovací formy apod.).

Elektrolyt

Elektrolyt má tyto hlavní úkoly:

 • zajistit vedení elektrického proudu,
 • určovat podmínky rozpouštění anody,
 • odvádět z pracovního prostoru teplo,
 • odvádět produkty vzniklé chemickými reakcemi.

Jako elektrolyt se používá:

 • chlorid sodný NaCl,
 • dusičnan sodný NaNO3,
 • chlorečnan sodný NaClO3,
 • kyselina sýrová H2SO4,
 • kyselina chlorovodíková HCl,
 • hydroxid sodný NaOH.

Základní způsoby elektrochemického obrábění

 • v proudícím elektrolytu,
 • rotující elektrodou.

Proudícím elektrolytem

Tento způsob se používá převážně pro tvarové obrábění. Pracovní elektroda je katoda, anodu představuje obrobek. K obrábění je využito vysoké hustoty proudu. K odstranění pasivní vrstvy používáme elektrolyt proudící mezi elektrodami. Při obrábění se součástka nezahřívá (pracovní prostředí dosahuje jen ), proto nevzniká nebezpečí změny struktury obráběného materiálu.

Elektrochemické obrábění proudicím elektrolytemObr. 1: Elektrochemické obrábění proudicím elektrolytem

Otáčející se elektrodou

Pasivní vrstva z obrobku (anody) se soustavně odstraňuje otáčejícím se nástrojem (diamantový brusný kotouč - katoda), mezi nějž se přivádí proud elektrolytu s rozptýlenými brusivem.

Použití:

 • broušení nástrojů břitovými destičkami ze SK,
 • dělení tvrdých materiálů.
Elektrochemické obrábění otáčející se elektrodouObr. 2: Elektrochemické obrábění otáčející se elektrodou

Metody elektrochemického obrábění

Princip elektrochemického obrábění se používá u následujících metod:

 • obrábění s nuceným odstraňováním produktů vzniklých chemickými reakcemi:
  • obrábění proudícím elektrolytem:
   • hloubení tvarů a dutin,
   • hloubení otvorů malých průměrů,
   • odstraňování otřepů,
   • dělení materiálů,
  • s mechanickým odstraňováním:
   • broušení,
   • lapování,
   • honování,
 • povrchové obrábění bez odstraňování produktů vzniklých chemickými reakcemi:
  • leštění,
  • povrchové značení.
Zdroje

Obrázky:

Kontrolní otázka

Jaký je princip elektrochemického obrábění?

Jaké jsou úkoly elektrolytu u elektrochemického obrábění? Co lze použít jako elektrolyt?

Jaké jsou základní způsoby elektrochemického obrábění?

Jaké metody elektrochemického obrábění používáme?

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektrochemické obrábění".