Leštění

Leštění

Základem elektrochemického leštění je anodické rozpouštění výstupků a nerovností povrchu materiálu v elektrolytu při průchodu stejnosměrného proudu. Nástroj (katoda) se většinou vyrábí z olova (nerozpustného v elektrolytu) a musí mít větší plochu, než má obrobek. Podle materiálu obrobku a požadované jakosti obrobené plochy se používají elektrolyty:

  • kyselina chlorovodíková HCl,
  • kyselina siřičitá H2SO3,
  • kyselina sírová H2SO4.

Elektrochemické leštění se uplatňuje zejména při dokončovacím obrábění vnitřků nádob (cisteren) užívaných v potravinářském průmyslu, které jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli (velkorozměrné díly – mají např. průměr 1 až 5 m a délku až 20 m), a k obrábění fólií a tenkostěnných trubek načisto.

Dosahované parametry

  • rychlost úběru materiálu: 0,5 až 0,8 mm3/min,
  • jakost obrobeného povrchu: 40 až 50 % Ra původního povrchu, lze dosáhnout též Ra < 1 µm.
Zdroje
Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektrochemické obrábění".