Povrchové značení kovů

Povrchové značení kovů

Značení kovových materiálů je v podstatě lokálně usměrněné anodické rozpouštění povrchu materiálu obrobku, který se nachází v těsné blízkosti nástrojové elektrody ponořené do elektrolytu. Vytvořená značka je reprodukcí obrazu činné části nástrojové elektrody, šablony nebo otisku nosiče pracovní kapaliny. Hloubka vytvořeného znaku je 0,003 mm.

Nástrojová elektroda je vyrobena z kovu, šablony se vyrábějí z plastů o tloušťce 0,1 až 3 mm. Jako nosič pracovní kapaliny se používá cigaretový papír. Značení lze provádět na čistý povrch o jakosti opracování Ra < 12,5 m. Proces značení je bezsilový a bez působení tepla. Pozor, značit lze pouze elektricky vodivé materiály!

Zdroje

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektrochemické obrábění".