Speciální technologie obrábění

Komentář

Po prostudování celé kapitoly speciální technologie obrábění proveďte ověření vašich poznatků v následujícím testu!