Létaví

Podtřída: PRAVÍ PTÁCI

 • současně žijící ptáci
 • ocas zakrnělý
 • bezzubé čelisti

Nadřád: LÉTAVÍ

Charakteristika:

 • většinou dobře létají

 • samci většinou nemají pářicí orgán

 • o mláďata většinou pečují oba rodiče, popř. pouze matka

Systém:

Vybrané řády:

Řád: Tučňáci

 • specializovaní k plavání a potápění v moři (neschopni letu)

 • křídla přeměněna ve veslovací orgán

 • tělo kryto hustým šupinovitým peřím

 • vrstva tuku pod kůží

 • silné nohy posunuty dozadu těla - vzpřímená chůze

 • žijí v koloniích, na jižní polokouli

 • živí se rybami

zástupci:

 • tučňák patagonský, tučňák císařský, tučňák brýlatý

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Manchot_royal_-_King_Penguin.jpg

Obr. 3: Tučňák patagonský

Řád: Potápky

 • vodní ptáci, potápění, plavání

 • nohy posunuty dozadu

zástupci:

 • potápka roháč, potápka malá

Řád: Brodiví

 • vodní, ale neplavou

 • skvělí letci

 • dlouhé nohy a krk

 • dlouhý zobák

 • krmivá mláďata

 • živočišná potrava z vody a bahna

zástupci:

 • čáp bílý, černý, čáp marabu (Afrika, mrchožravý)

 • volavka popelavá - za letu esovitě prohnutý krk
 • ibis posvátný-Afrika

Řád: Vrubozobí

 • vodní, výborně plavou (plovací blány), někteří se potápí i létají

 • husté prachové peří, mazová žláza kostrční dobře vyvinuta

 • plochý, kůží pokrytý zobák - na okraji jsou vroubky (= lamely) - filtrace potravy z vody

 • hnízda na zemi

 • (častá monogamie)

 • nekrmiví

zástupci :

 • labuť velká, labuť zpěvná

 • husa velká, husa domácí

 • kachny - plovavé (potápí jen krk), potápivé (potápí se celé)

  • lžičák, polák velký, kachna divoká (březňačka)

Řád: Dravci

 • nohy se špičatými drápy (spáry)

 • silný zahnutý zobák

 • masožravci - pomáhají zachovávat stav ekosystému

 • vývržky -chlupy, kosti, drápy, peří

 • široký jícen - krmiví

 • rychlí letci s výborným zrakem

 • křídla přizpůsobena letu

zástupci :

 • orel mořský, orel skalní, sup bělohlavý (mrchožrout)

 • kondor andský – rozpětí křídel okolo 3 m, mrchožrout, žije až do n. v. 5000 m

 • káně lesní - pomalý let, hojná, dobře plachtí

 • poštolka obecná - dlouhá úzká křídla, třepetavý let na místě, výskyt i ve městě

 • ostříž lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný

 • sokol stěhovavý - nejrychlejší střemhlavý let

Řád: Hrabaví

 • silné nohy, tupé drápy

 • samci mají na nohách ostruhy

 • křídla krátká- neumožňují dobrý let

 • výrazný pohlavní dimorfismus - samci pestřejší

 • nekrmiví

zástupci:

 • kur domácí (vyšlechtěn z kura bankivského)

 • bažant obecný

 • tetřev hlušec (chráněný)

 • křepelka obecná

 • koroptev polní

 • perlička kropenatá

 • páv korunkatý

 • krocan divoký

Řád: Měkkozobí

 • slabý zobák, měkké ozobí

 • velké vole, jehož sýrovitým výměškem krmí mláďata

zástupci:

 • holub hřivnáč, hrdlička zahradní, hrdlička divoká

Řád: Kukačky

 • hmyzožravé, tažné

 • samec kuká

 • u části druhů kukaček je vyvinut hnízdní parazitizmus - péče o potomstvo je přenesena na jiný ptačí druh

zástupci:

 • kukačka obecná – vyvinut hnízdní parazitismus

Řád: Papoušci

 • stromoví, pestře zbarvení¨

 • v tropech a subtropech

 • silný zobák

 • nejdokonaleji vyvinutý koncový mozek u ptáků

 • hnízdí v dutinách

zástupci:

 • andulka vlnkovaná (z Austrálie)

 • kakadu, amazoňan, ara, korela

Řád: Sovy

 • noční dravci - přizpůsobení:

  • velké oči směřující dopředu

  • měkké peří, neslyšný let

  • výborný sluch

 • vratiprst (4.prst otáčivý dopředu i dozadu)

 • silný zahnutý zobák

 • hnízdí v dutinách

 • krmivá mláďata

zástupci:

 • sýček obecný, výr velký, sova pálená, sovice sněžná, puštík obecný

Řád: Svišťouni

 • specializovaní k letu

 • krátké a slabé nohy

 • nemohou chodit po zemi

 • za letu získávají potravu, i spí a rozmnožují se

zástupci:

 • rorýs obecný - patří k nejrychlejším ptákům

 • kolibříci - nejmenší ptáci

obrazek

Obr. 2: Kolibřík

Řád: Srostloprstí

 • pestré zbarvení

 • prsty částečně srostlé

 • krmiví

zástupci:

 • ledňáček říční, mandelík hajní, vlha pestrá, dudek chocholatý

Řád : Šplhavci

 • silný rovný zobák - dlátovitý

 • vymrštitelný jazyk

 • potrava pod kůrou stromů, v mraveništích

 • šplhavé nohy (2 prsty dopředu, 2 dozadu)

 • silný ocas - opora těla

zástupci:

 • datel černý, žluna zelená, strakapoud velký, krutihlav obecný, tukan obrovský

Řád: Pěvci

 • nejpočetnější řád ptáků

 • stromoví

 • stavějí si poměrně dokonalá hnízda

 • tenké nohy

 • krmiví

 • dokonale vyvinuté zpěvné ústrojí

zástupci:

sýkora koňadra, skřivan polní, konipas bílý, pěnkava ob., vrabec domácí, špaček ob., vlaštovka ob., jiřička ob.,vrána ob., slavík ob., chocholouš ob., břehule říční, havran polní, straka ob., sojka ob., kavka ob., drozd zpěvný, pěnice vlašská, kos černý, brhlík lesní, ťuhýk ob., červenka ob., šoupálek dlouhoprstý, moudivláček lužní, křivka ob., dlask tlustozobý, stehlík ob., rákosník ob., strnad ob., hýl ob., rehek dom.(=kominíček)

 

 

 

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

FELLNEROVÁ, Ivana. Výukový materiál zpracovaný v rámci Projektu „Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie“ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270. Zdroj: http://atraktivnibiologie.upol.cz/

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Sokol stěhovavý, Novinky.cz [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://media.novinky.cz/659/206590-gallery1-blzfc.jpg

Obr. 2: Koliobřík [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://www.ireceptar.cz/res/data/088/010789.jpg

Obr. 3: Tučňák patagonský. [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z„Manchot royal - King Penguin“ od Photo © Samuel Blanc. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manchot_royal_-_King_Penguin.jpg#mediaviewer/File:Manchot_royal_-_King_Penguin.jpg

 

 

 

Víte, že ...

Nejrychlejší pták

Nejrychlejším ptákem při střemhlavém letu je sokol stěhovavý, který dosahuje rychlosti zhruba 300 km/h (při sletu na zem kolmo dolů). K vyvinutí této rychlosti mu však pomáhá gravitace, takže za nejrychlejšího ptáka je pokládán rorýs východní (169 km/h).

Odkaz na video:

http://www.novinky.cz/koktejl/325267-jedinecne-zabery-co-vidi-sokol-kdyz-lovi-korist.html

Odkaz

Ptačí hlasy

Hlasy ptáků si můžete poslechnout na Českém rohlasu v projektu "Hlas pro tento den"

http://www.rozhlas.cz/hlas/portal/

Odkaz

Fotogalerie ptáků a další informace najdete např. zde:

http://www.nasiptaci.info/

Otestuj se

  1. Mezi běžce patří:

 a) bažant obecný

 b) pštros africký

 c) kur domácí

2. Mezi dravce nepatří:

 a) káně lesní

 b) poštolka obecná

 c) havran polní

3. K tažným ptákům patří:

 a) čáp     b) vrabec     c) káně

4. Plovací blány mezi prsty nohou mají:

 a) hrabaví

 b) pštrosi

 c) vrubozobí

5. Mezi hrabavé patří:

 a) brhlík lesní

 b) koroptev polní

 c) skřivan polní

6. Který řád ptáků klade vajíčka do hnízd jiných ptáků?............................................

7. Která je naše největší sova?.....................................................

8. Kteří ptáci patří do řádu ,,Brodiví'' ?

    a) čáp černý a volavka popelavá

    b) kachna domácí,kachna divoká

    c) husa domácí,labuť bílá

    d) kur domácí,kur bankivský

9. Po lese je zjara slyšet kukání:

a) samečka kukačky

b) samičky kukačky

c) samečka i samičky kukačky

d) dudka

10. Hnízdní parazitismus je případ, kdy:

a) je hnízdo plné klíšťat

b) se do hnízda nastěhuje jiný ptačí pár, než ten, který ho postavil

c) ptáci jednoho druhu napodobují hnízda ptáků jiného druhu

d) je vloženo vejce do hnízda ptáka jiného druhu

11. Zakroužkuj ty ptačí druhy, které nemají druhové jméno obecný/á:

vrána   havran   kukačka      holub      strnad

4. Přiřaď k ptákům vhodný popis:

a) kukačka   I) libozvučný zpěv

b) ťuhýk       II) potravu napichuje na trny

c) pěnice      III) sbírá i chlupaté housenky

 5. Vhodně spoj:

 • vrána hnízdí jednotlivě
 • havran hnízdí pospolitě (ve skupinách)

6. Vyber správná tvrzení: (více správných možností)

a) Havrani mají kolem zobáku lysinu.

b) Havrani jsou stálí ptáci.

c) Vrána se živí ještěrkami, žábami, hraboši i ptačími mláďaty.

d) Vrána hnízdí v hustých křovinách.

7. Pro straku obecnou jsou typické barvy:

a) šedá a bílá

b) černá a bílá

c) hnědá a bílá

d) černá a šedá

9. Vhodně doplň ptačí druhy:

a) Krade jako ………..

b) Má vlasy jako ………………

9. Podtrhni ty ptačí druhy, které patří mezi ptáky hrabavé:

vrabec polní   skřivan polní     koroptev polní       bažant obecný          rorýs obecný

10. Vyber vhodnější slovo:

Rorýsi, vlaštovky a jiřičky mají v porovnání k velikosti těla dlouhá / krátká zahnutá křídla a silné / slabé nohy.

11. Vyber správné tvrzení:

I) Koroptev je samice bažanta.

II) Vrána je samice havrana.

III) Mláďata bažanta jsou nekrmivá.

IV) Bažant obecný je tažný pták.

12. Vhodně přiřaď:

a) rorýs             I) třepotavý let

b) vlaštovka      II) miskovité hnízdo z bláta a slin

c) jiřička           III) stavba nohy neumožňuje sednout si na zem či na větev

d) skřivan         IV) kulovité hnízdo s vletovým otvorem

13. Připiš odpovídající znaky:

červený krček      mělce vykrojený ocas      bílý krček          hluboce vykrojený ocas

Vlaštovka obecná: ………………………………………………………………….

Jiřička obecná: ……………………………………………………………………..

14. K rodovým jménům přiřaď jména druhová:

a) ledňáček      I) bílý

b) zvonek        II) říční

c) konipas       III) zelený

15. K běžcům přiřaď kontinent, ve kterém žijí:

a) pštros    I) Jižní Amerika

b) emu      II) Austrálie

c) nandu   III) Afrika

16. Ptáci se pravděpodobně vyvinuli z:

a) ryb

b) žab

c) plazů

d) ptakopysků