Druhy motorových vozidel

Druhy motorových vozidel

Trendem výrobců automobilů v současné době je nalezení společných charakteristik u vyráběných vozidel, jejich rozdělení dle typických rozměrů, hmotností či objemu motorů. Většina výrobců automobilů vychází z typového vozidla, od kterého jsou odvozeny další typy a modely, lišící se druhem motoru, výbavou, modelem karoserie či poháněcím ústrojím. Často jsou vytvořeny dvě příbuzné typové řady, jenž se liší např. jen zádí karoserie. U velkých výrobců automobilů se vzhledově liší dvě typové řady, které mají často použity stejné motory, podvozky, výbavu, ale i části karoserie. Z důvodu ekonomické efektivity je často použito stejné poháněcí ústrojí ve více typových řadách.

Rozdělení vozidel do jednotlivých tříd

  • Mini - menší než 3,5 metru, objem motoru do 1 litru

  • Dolní - délka do 4 metrů, motory do objemu 1,4 litru

  • Nižší střední třídy - délka 4,0 až 4,3 metru, motory s objemy 1,4 až 1,8 litru

  • Střední třídy - délka do 4,5 metru, motory do 2,5 litru

  • Vyšší střední třídy - délka do 5 metrů, silné motory, luxusní výbava

  • Nejvyšší třídy - měřítkem je zde luxus, proto se může používat i pojem luxusní

Nejznámější zástupci jednotlivých tříd na trhu v České republice jsou rozděleni do jednotlivých tříd, základní představitele a zástupce uvedené třídy.

 

Obr. 1: Rozdělení vozidel do jednotlivých tříd

Rozdělení silničních vozidel s ohledem na druh použité karoserie

  • jednostopá

  • dvoustopá

  • přípojná

Obr. 2: Rozdělení vozidel dle použité karoserie

Zdroje
  • JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUPERA. Automobily 1: podvozky. 1. vyd. Brno: Avid, 2009. 228 s. ISBN 978-80-87143-03-2

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, v práci jsou použity obrázky z archivu autora.

Úkol

VHODNÉ I PRO ŽÁKY ZŠ!

Jaké motorové vozidla máte doma?

Poznáte jaký má druh karoserie?

Jaký je rozdíl mezi jednostopým a dvoustopým vozidlem?