Kliková skříň motoru

Kliková skříň

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Kliková skříň

 • kliková skříň nese ložiska pro uložení klikového hřídele, u motorů s rozvodem SV a OHV ložiska vačkového hřídele a vedení ventilových zdvihátek

 • má také hlavní olejový kanál a rozváděcí kanály tlakového oleje

 • vrch klikové skříně tvoří obvykle část bloku motoru, spodek klikové skříně uzavírá klikovou skříň a je nejčastěji tvořen jako olejová nádrž (vana), na jejímž nejnižším místě je vypouštěcí zátka

 • klikové skříně se odlévají z litiny a nebo ze slitin lehkých kovů

 • víkům na motoru není často věnována náležitá pozornost, a to jak z hlediska upevnění (správného dotažení), tak z hlediska těsnosti

 • kolem vík nejčastěji uniká z motoru olej, což způsobuje ztráty v této provozně důležité náplni, a to se týká zejména spodního víka motoru, víka rozvodů, bočního víka rozvodových tyček (rozvod OHV)

 • všechna tato víka jsou opatřena těsněním nebo jsou nalepena na speciálních těsnicích tmelech odolných vůči vysokým teplotám a provozním kapalinám motoru (olej, benzín, nafta)

 • víka je třeba utahovat předepsaným utahovacím momentem, který nebývá většinou příliš velký

 • největší chybou bývá, že se víko utáhne příliš, čímž se obvykle deformuje, a jeho dosedací plochy pak netěsní

Zdroje
 • GSCHEIDLE, Rolf.  Příručka pro automechanika. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 688 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
 • JAN, Zdeněk a Bronislav Ždánský. Automobily III Motory. 4. vyd. Brno: Avid, 2007, 165 s. ISBN 978-80-903671-7-3.
 • KLŮNA, Jindřich a Jiří KOŠEK. Příručka opraváře automobilů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1993, 482 s. ISBN 80-03-00568-X.
 • VLK, Fantišek. Vozidlové spalovací motory. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2003, 580 s. ISBN 80-238-8756-4.

Obrázky

Otestuj se

Test zde.