Sací a výfukové potrubí

Sací potrubí

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Sací potrubí

 

 • sacím potrubím se přivádí zápalná směs nebo čistý vzduch do válců

 • tvar a délka sacího potrubí má vliv na plnění motoru

 • bývá vyrobeno z hliníkové slitiny nebo z plastických hmot

 • pro dosažení co největší plnicí účinnosti je důležité, aby byly vnitřní stěny potrubí hladké, bez výstupků a jednotlivé sací větve měly stejnou délku

 • sací potrubí mívá dvojitou stěnu pro vyhřívání chladicí kapalinou, čímž se snižuje kondenzace kapiček benzinu na vnitřních stěnách sacího potrubí

 • je nutné vždy kontrolovat těsnost sacího potrubí - mechanické poškození, koroze, poškozena rovinnost dosedacích ploch, vadné těsnění, povolené upevňovací šrouby

 

Výfukové potrubí

 • výfukové potrubí vede spaliny od jednotlivých válců do společné sběrné trubky, spojené potrubím a tlumičem výfuku

 • u elektronických systémů vstřikování paliva bývá výfukové potrubí opatřeno ještě katalyzátorem výfukových plynů, jednou nebo dvěma Lambda sondami k regulaci množství vstřikovaného paliva a ke kontrole účinnosti katalyzátoru

 • tlumič výfuku snižuje hluk vznikající pulsací, velkou rychlostí a tlakem vystupujících spalin z výfukového potrubí do atmosféry

 • dosedací plochy výfukového potrubí musí být před montáží rovné, zbavené případných zbytků starého těsnění a jiných nečistot

 • kvůli vysokým teplotám hlavy válců se musí používat speciální těsnění s žáruvzdornou vložkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Výfukové potrubí

Zdroje
 • GSCHEIDLE, Rolf.  Příručka pro automechanika. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 688 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
 • JAN, Zdeněk a Bronislav Ždánský. Automobily III Motory. 4. vyd. Brno: Avid, 2007, 165 s. ISBN 978-80-903671-7-3.
 • KLŮNA, Jindřich a Jiří KOŠEK. Příručka opraváře automobilů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1993, 482 s. ISBN 80-03-00568-X.
 • VLK, Fantišek. Vozidlové spalovací motory. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2003, 580 s. ISBN 80-238-8756-4.

Obrázky

Otestuj se

Test zde.