Ojnice motoru

Ojnice motoru

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Ojnice motoru

 

 • ojnice přenáší síly z pístního čepu na klikovou hřídel. Je vystavena velkému namáhání, zejména tlakům, které se střídají s tahem, ale také setrvačným silám při současném kmitavém a otáčivém pohybu

 • skládá se z oka ojnice, které je nedělené, dříku ojnice a spodní hlavy, která je dělená rovně, nebo šikmo z důvodu možnosti nasazení na ojniční čep nedělené klikové hřídele

 • průřez dříku je nejčastěji vykován do tvaru písmene H. Do oka ojnice je vlisováno ocelové pouzdro s bronzovou výstelkou, zatímco do hlavy jsou vloženy vyjímatelné pánve. Pánve jsou vyrobeny z ocelového plechu a na vnitřní styčné ploše jsou opatřeny speciálním měkkým ložiskovým kovem s výbornými třecími vlastnostmi. Jsou opatřeny vylisovanými výstupky, které zapadnou do vybrání hlavy ojnice a tím je zabráněno jejich pootočení a posouvání

 • v hlavě ojnice je vyvrtán otvor pro ostřikování válce pod pístem, v oku je otvor pro mazání pístního čepu

 

Kontrola a opravy ojnic

 • kontrola povrchových trhlin a jiných poškození povrchu ojnice- lze použít kapilární zkoušku, v případě zjištění trhliny, ojnici vyměníme za novou

 • kontrola vůle pístního čepu v pouzdru oka ojnice dle údajů výrobce- obecně platí, že při opravě se staré pouzdro vylisuje a nahradí novým (vždy se musí použít i nový pístní čep) které se zalisuje zpět do oka ojnice. Musí se dát pozor, aby se nepřekryl mazací otvor v pouzdru a oku ojnice. Často se musí otvor v pouzdru přizpůsobit průměru pístního čepu vystružením tak, aby v něm  pístní čep těsně klouzal

 • kontrola úhlování ojnice- jedná se o kontrolu rovnoběžnosti os oka a hlavy ojnice podle výrobce. K měření se používají přesné válcové trny nebo tříbřitové měřidlo. Jestliže je ojnice ohnuta, narovná se opatrným ohýbáním na druhou stranu s využitím dlouhé páky nebo lisu

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Úhlování ojnice

 

 • kontrola zkroucení ojnice- provádí se současně při úhlování. Jsou-li osy vůči sobě natočeny více, než dovoluje výrobce, odstraní se zkroucení rovněž nakrucováním na druhou stranu pomocí páky

 • kontrola uložení nových pánví do hlavy ojnice- je nutné respektovat jednoznačnou polohu danou výstupky v pánvích a lůžky v ojnici

 • kontrola správné hmotnosti sestavené ojnice a rozdílu mezi ojnicemi pro osazení motoru- úprava hmotnosti se provede odvrtáním, nebo odbroušením nálitku ojnice

 

Zdroje
 • GSCHEIDLE, Rolf.  Příručka pro automechanika. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 688 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
 • JAN, Zdeněk a Bronislav Ždánský. Automobily III Motory. 4. vyd. Brno: Avid, 2007, 165 s. ISBN 978-80-903671-7-3.
 • KLŮNA, Jindřich a Jiří KOŠEK. Příručka opraváře automobilů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1993, 482 s. ISBN 80-03-00568-X.
 • VLK, Fantišek. Vozidlové spalovací motory. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2003, 580 s. ISBN 80-238-8756-4.

Obrázky

Otestuj se

Test zde.