Převodové systémy

Dílčí lekce
Zamysli se

VHODNÉ I PRO ŽÁKY ZŠ!

Je tření důležité pro motorová vozidla?

Čím se snižuje tření u motorových vozidel?

Definuj pojem převodový poměr.