Převodovky

Převodovky

  • Převodovky automobilů jsou rozdělovány na základě své konstrukce podle, způsobu vytváření převodového poměru mezi motorem a rozvodovkou automobilu a dále podle způsobu ovládání řazení rychlostních stupňů při řízení vozidla. Základní rozdělení automobilových převodovek je na manuální a automatické. U manuálních převodovek řazení rychlostních stupňů provádí řidič automobilu, kdežto u automatických si automobil dle potřeby řadí sám. Dalším moderním typem převodovek jsou převodovky DSG, kde obsluha řazení je automatická, ale v principu převodového ústrojí jde o zdvojenou manuální převodovku. U převodovky DSG je také možno provádět řazení rychlostních stupňů řidičem.

Účel převodovky

  • Převodovka automobilu slouží ke změně rychlosti otáček mezi motorem a rozvodovkou, současně při změně krouticího momentu, což umožňuje plynulou jízdu vozidla od rozjíždění až po maximální rychlost a také jízdu do prudkého kopce. Současně převodovka umožňuje přerušení otáčivého pohybu mezi motorem a rozvodovkou, tím je přerušena hnací síla na kola automobilu, kdy motor běží a automobil stojí na místě.

  • Změna rychlosti otáček spolu s krouticím momentem se provádí jednotlivými převodovými poměry, které jsou označovány jednotlivými rychlostmi řazení. Obvykle se nejčastěji používá pět rychlostních stupňů pro jízdu vpřed a jeden pro jízdu vzad. Nejpomalejší rychlostní stupeň pro jízdu vpřed je označen číslicí jedna a číslem pět je označen nejrychlejší rychlostní stupeň. Rychlostní stupeň pro jízdu vzad je označován písmenem R.

  • Jednotlivé změny rychlosti otáček mezi motorem a rozvodovkou jsou v převodovce uskutečňovány pomocí převodového ústrojí. Převodové ústrojí vytváří pomocí ozubených kol jednotlivé převody pro konkrétní rychlostní stupně. Obvykle jsou rychlostní stupně jedna až tři provedeny do pomala (výstupní hřídel převodovky se otáčí pomaleji než vstupní). Čtvrtý rychlostní stupeň může mít otáčky vstupního a výstupního hřídele stejné, kdežto u pátého rychlostního stupně jsou otáčky výstupního hřídele upraveny do rychla. Poměr otáčení je vytvořen daným převodem ozubených kol, a poměr otáček je dán poměrem počtu zubů ozubených kol. Například pro první rychlostní stupeň může být použito převodového poměru 1 : 3, což znamená, že ozubené kolo pohánějící výstupní (hnaný) hřídel převodovky bude mít třikrát více zubů než kolo pohánějící (hnací – vstupní hřídel).

  • Označení převodových poměrů je prováděno pomocí dvojice číslic, které označují jejich velikost. První číslice je vždy jedna (označuje konstantu pro výstupní otáčky převodu) a druhá číslice uvádí poměr otáček na vstupním převodovém kole. Je-li druhá číslice větší než jedna, jsou vždy výstupní otáčky převodového kola menší. Jedná se o převod do pomala a současně se na výstupním (hnaném) hřídeli zvyšuje krouticí moment. Vyšší krouticí moment je potřeba například pro jízdu do strmého kopce nebo při rozjíždění. Je-li převodový poměr označen 1 : 1, vstupní a výstupní otáčky jsou shodné. V tomto případě nedochází ani ke změně krouticího momentu, protože obě převodová kola mají stejný počet zubů. Tak zvaný převod do rychla má tedy druhou číslici menší než jedna, kdy tedy výstupní (hnané) převodové kolo bude mít menší počet zubů než hnací. Například u převodového poměru 1 : 0,75 se výstupní hřídel převodovky otočí jednou při současném otočení vstupního (hnacího) hřídele pouze o tři čtvrtě otáčky, výstupní otáčky budou tedy rychlejší. Těchto převodových poměrů se využívá pro páté rychlostní stupně převodovek.

Přílohy
Demontáž a montáž hlavních částí převodovky.pdf Stáhnout
Praktická ukázka

1. Demontáž a montáž hlavních částí převodovky (ukázka zde)

Otestuj se

Test zde.