Tlumiče pérování

Tlumiče pérování

Jejich úkolem je tlumit kmitání podvozku a karoserie při propérování a tím zvýšit bezpečnost a komfort jízdy.

Umisťují se mezi zavěšení kol a karoserii. Kmitání kol a karoserie mají různý kmitočet. Tlumič musí být nastaven tak, aby byl účinný pro obě kmitání.
Používají se hlavně hydraulické tlumiče pérování, u nichž se pohybuje píst ve válci a protlačuje přitom olej malými otvory nebo ventily.

 

Dvouplášťové kapalinové tlumiče pérování

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Dvouplášťový kapalinový tlumič pérování

 

 • pracovní látkou je olej, prostor nad kapalinou je vyplněn vzduchem

 • skládá se z válce, ve kterém se může směrem nahoru a dolů pohybovat píst s pístnicí

 • válec se skládá z jednoho vnitřního a jednoho vnějšího pláště

 • ve vnitřním plášti se nachází pracovní prostor, ve kterém se pohybuje píst, je zcela naplněn olejem

 • mezi vnitřním a vnějším pláštěm je vyrovnávací prostor, který je pouze částečně zaplněn olejem a má za úkol při pohybu pístnice zachycovat olej vytlačovaný z pracovního prostoru

 • v pístu a pracovním prostoru jsou umístěny ventily, které s různou intenzitou škrtí tok oleje

 • ve fázi tahu dochází k silnějšímu tlumení

 • montuje se pouze s pístnicí směrem nahoru, protože jinak by se z vyrovnávacího prostoru nasával vzduch, což by vedlo ke zpěnění oleje a k vynechávání tlumení

 

Jednoplášťové plynokapalinové tlumiče pérování

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Jednoplášťový  plynokapalinový tlumič pérování

 

 • tlumič se chová při zdvihu nahoru a dolů jako dvouplášťový plynokapalinový tlumič

 • pro vyrovnávání objemu pístnice ale není potřeba žádný zvláštní vyrovnávací prostor, takže odpadá vnější plášť

 • k vyrovnávání dochází přes plynový polštář z dusíku (přetlak 20-30 baru), který je od prostoru s olejem oddělen pohyblivým pístem

 • tyto tlumiče se mohou montovat v jakékoli poloze, při provedení s kotoučovou zarážkou musí pístnice ležet vždy dole

 

Dvouplášťové plynokapalinové tlumiče pérování

 • konstrukce tohoto plynokapalinového tlumiče odpovídá dvouplášťovému hydraulickému tlumiči pérování

 • pracovní látkou je opět olej, nad ním v kruhovém vyrovnávacím prostoru se nachází plynová dusíková náplň s tlakovým předpětím 3 až 8 barů

 • v tlumiči je trvale určitý přetlak a tím se při pružení snižuje tvorba parních bublin a tlumicí síly se zlepšují téměř ve všech oblastech kmitání

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Dvouplášťový plynokapalinový tlumič pérování

 

 

Dvouplášťové plynokapalinové tlumiče s variabilním tlumením

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Dvouplášťový kapalinový tlumič s variabilním tlumením

 

 • umožňují přizpůsobení tlumiče rozdílnému zatížení vozidla

 • např. nákladní vozidla s přívěsem potřebují po naložení silné tlumení, ale jízda s prázdným vozidlem vede při přejíždění nerovnostní vozovky k nepříjemnému kmitání a sekání

 • u těchto tlumičů se dosáhne požadované variabilní charakteristiky tlumení v závislosti na poloze pístnice vůči jedné nebo více drážkám ve stěně válců

Malé zatížení

 • pracovní píst se pohybuje v oblasti mezi oběma drážkami

 • olej neproudí pouze pístovými ventily, ale také drážkami

 • tímto dalším obtokem se snižuje tlumicí síla - vyšší komfort

Velké zatížení

 • pracovní píst se pohybuje pod drážkou tak, že chybí další průřez pro proudění a tlumicí síla je největší

 • počtem a délkou drážek a jejím vzájemným výškovým přesazením lze tlumicí sílu přizpůsobit nejen nákladu, ale i použití systému pružení

 

Zastavěné tlumiče odpružení

 • pružicí jednotka

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Pružicí jednotka

 

Spojení tlumiče odpružení do zesílené konstrukce s pružinou, většinou vinutou, se označuje jako pružící jednotka. Aby se u vadného tlumiče nemusela měnit celá pružicí jednotka, používají se jako náboje tlumiče vibrací

 

 • tlumiče odpružení s regulací výšky

  • výška vozidla se udržuje automaticky stejná bez ohledu na zatížení, i při provozu s přívěsem
 • pneumatická regulace výšky

  • zařízení se skládá z kompresoru, řídicí jednotky a dvou pneumatických tlumičů s indukčním snímačem

  • jsou použity plynové jednoplášťové tlumiče s pneumatickou pružinou umístěnou nahoře nad tlumičem, pružina se skládá ze vzduchového zvonu a vaku (tlak vzduchu ve vaku 5-11 barů)

  • při změně zatížení se plášť tlumiče zanoří do cívky snímače ve vzduchovém zvonu a indukuje napětí vedoucí do řídicí jednotky, která ovládá kompresor a udržuje stanovenou výšku

 • hydropneumatická regulace výšky

  • systém je tvořen hydraulickou pružicí jednotkou, která má ještě zásobník stlačeného vzduchu, při snížení části vozidla je do pružicí jednotky přiváděn hydraulický olej od čerpadla tak dlouho, dokud není dosažena předepsaná výška vozidla

  • olej se potom hned za čerpadlem přepouští zpět do zásobní nádobky, o tuto regulaci se stará řídicí zařízení, které sleduje změnu výšky karoserie pomocí ovládacího tyčového ústrojí

 

Zdroje
 • GSCHEIDLE, Rolf.  Příručka pro automechanika. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 688 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
 • JAN, Zdeněk a Bronislav Ždánský. Automobily I Podvozky. 1. vyd. Brno: Avid, 2007, 228 s. ISBN 978-80-87143-03-2.
 • KLŮNA, Jindřich a Jiří KOŠEK. Příručka opraváře automobilů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1993, 482 s. ISBN 80-03-00568-X.
 • VLK, Fantišek. Podvozky motorových vozidel. 2. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2003, 392 s. ISBN 80-239-0026-9.

Obrázky

Otestuj se

Test zde.