Osvětlení vozidla

Adaptivní světla

 Odbočovací světlomet  - je přídavný světlomet, pomocí kterého je osvíceno místo v zatáčce, kam nesvítí hlavní světlomety. Může být umístěn v nárazníku nebo v hlavním světlometu mezi tlumeným a dalkovým světlem. Aktivace systému je do 70 km/h a při zapnutých tlumených světlech. Dále je možná aktivace  systému při zapnutí směrového světla. Při zařazení zpátečky se automaticky zapnou obě  adaptivní světla a tím se zvýší orientace při couvání.

Dělení adaptivních světel

 • Dynamické světlo do zatáček pomocí hlavních světlometů

Slouží k osvětlení zatáček pomocí natáčení paprsku hlavního světlometu.

Natáčení světlometu je prováděno pomocí krokových motorků, které jsou umístěny ve světlometech.

Natočení paprsku tlumeného světla

Obr. 1: Dynamický světlomet

Slouží k osvětlení blízkého prostoru před vozidlem a vedle vozidla v širším úhlu. Odbočovací světlomety se zapnou při natočení volantu a zapnutém směrovém světle.

 

Obr. 2: Odbočovací světlomety

Jsou integrovány v mlhových světlech.

Pro zvýšení bezpečnosti se odbočovací světlomety montují ke světlometům bez natáčení.

Tyto světlomety se používají společně s naklápěním hlavních světlometů.

Obr. 3: Odbočovací světlomet

 • Podmínky provozu odbočovacích světel

Odbočovací světlomet se zapíná podle informace o změně úhlu natočení volantu a po zapnutí směrových světel:

a) motor běží

b) rychlost vozu není vyšší než 40 km/h

c) jsou zapnutá tlumená/dálková světla

d) nejsou zapnuty mlhové světlomety

e) není zařazena zpátečka

f) nejsou aktivována varovná světla

g) byl zapnut blikač doleva/doprava

h) byl překročen mezní úhel natočení volantu pro zapnutí odbočovacího světla

Dynamické světlo do zatáček s odbočovacím světlem

 

Obr. 4: Dynamické světlo s odbočovacím

Natáčecí světla (dynamická)

           

Obr. 5: Úhly natáčení světlometů

 • Je použit bi-halogenový DE modul.

 • Světelný paprsek nasvětluje zakřivení zatáčky, a to na vnitřní straně pod úhlem 15° a na vnější straně zatáčky  pod úhlem 7,5°.

 • Aktivace natáčení světel je od  snímače natočení volantu,ale vozidlo se musí pohybovat vyšší rychlostí jnež 3km/h.

 • Po zastavení a při natočení volantu se světlomety srovnají do základní polohy.

 • Deaktivace se provádí při jízdě na zpátečku a při detekci smyku (ABS).

 • Konstrukční části světla AFS firmy Visteon

1) šrouby pro ruční seřízení světel

2) svislá osa natáčení

3) velký nosný rám

4) krokový elektromotor

5) bi-xenonový projektor

6) malý rám

7) horizontální osa otáčení

 

 

                                              

                                                         Obr. 6: Konstrukční části světla AFS

 •  Světlomety se nátáčí za podmínek:

            a) motor  v chodu

            b) rychlost vozu je vyšší než 3 km/h

            c) zapnuté tlumená nebo dálková světla

            d) není zařazena zpátečka

Členění adaptivních světlometů

 • Statický systém

Znamená, že nedochází k postrannímu naklápění světla, ale dochází k rozsvěcovaní přídavné výbojky. Tento systém byl vhodný pro velmi úzké zatáčky, serpentiny, křižovatky a pro manévrování v těsných prostorách se špatnou viditelností kolem vozidla. Funkce systému byla řízena pomocí řidicí jednotky na základě rychlosti jízdy, úhlu natočení volantu a zapnutí směrových světel. Funkčnost systému byla do 70 km/h a při zapnutých tlumených světlech.Přídavné svítilny nezačnou svítit náhle, ale intenzita postranního světla plynule narůstá a poté klesá.

Možné provedení světlometu - Statické

 Obr. 7: Světlomet  

A – dálkový světlomet, B - boční světlo, C - bi - xenonový modul

Do tělesa reflektoru Audi A8 je mezi čočkou tlumeného a dálkového světla je uložen krátký tubus s výbojkou.

Je nejvhodnější pro průjezd táhlými zatáčkami střední rychlostí až vysokou rychlostí. Bi-xenonový modul v projektorovém nebo reflektorovém provedení se natáčí kolem svislé osy až o 15°, zatímco u statického provedení pro osvětlení ostrých zatáček a křižovatek je přídavný projektor integrován do celku pod úhlem 45°. U některých vozidel se používájí adaptivní bi-xenonové moduly s čočkovým projektorovým systémem, natáčení se provádí v horizontální rovině při zapnutých tlumených i dálkových světelech pomocí elektromotorků. Systém řídí řidicí jednotka začleněná do elektrické datové sítě vozidla, ze které dostává v reálném čase průběžné informace o úhlu natočení volantu a rychlosti jízdy. Každý modul má svoji řidici jednotku a elektromotor. Adaptivní otočné moduly mohou být halogenové, xenonové nebo bi-xenonové, světlo dokáže s jediným modulem vytvořit rozličné rozdělení světla na vozovku podle aktuálních podmínek.

                               

                                                        Obr. 8: Provedení světlometů

 A) Otočný modul pro více druhů zdroje světla

 B) Halogenový světlomet

 C) Xenonový světlomet

 D) Bi-xenonový světlomet

 E) Modul vario-Xenon

                          

                                                            Obr. 9: Natáčecí světlomet

Natáčení světlometů je zajištěno krokovými motorky umístěnými ve světlometech. Není nutné zvláštní nastavování světlometů, jsou nastavovány obvyklým mechanickým způsobem pomocí regloskopu. Je zde použit snímač (Hallův) detekující středovou polohu, který je umístěn v modulu světlometu. Vyspělé elektronické systémy umožňují zavádět také adaptivní funkce světlometů, jejichž cílem je optimalizovat osvětlení vozovky zlepšit viditelnost pro řidiče v závislosti na měnících se provozních podmínkách.

Obr. 10: Adaptivní světlomet

Adaptivní světlomety mohou měnit také výšku světelného paprsku, dosvit v závislosti na rychlosti jízdy nebo rozložení světla na vozovku v různých jízdních podmínkách. Ve spojení s kamerovým systémem, dochází v provozu ke změnám dálkových či tlumených světel bez potřeby asistence řidiče tak, aby nebyl oslňován řidič v protijedoucím vozidle. Vyšší úroveň asistenta dálkových světlometů pracuje se stále zapnutými dálkovými světly a dochází je k zacloňovaní částí světla, aby nedocházelo k oslňování protijedoucích vozidel. Tímto způsobem je zajištěna maximální viditelnost za všech okolností. U těchto vozů se nepoužívají mlhová světla, protože tento systém má funkci jízdu za špatného počasí. Tato funkce nahradí mlhoveky.

Litronic

Jsou to výbojková světla, u kterých dochází k řízení světla a regulaci dosvitu pomocí řidicí jednotky. Hlavní částí těchto světel je výbojka, tak si popíšeme její princip. Všechna tato světla musí mít regulaci výšky dosvitu a ostřikovač světel.

Princip výbojky

Při průchodu elektrického proudu prostorem, ve kterém se nachází plyna a páry. V něm vznikne teplo, světlo a hluk. Při tomto procesu jsou nabité částice obsažené v plynu urychlovány elektrickým polem mezi nabitými elektrodami.Pokud narazí na jinou na nabitou částici a předá ji část svého náboje dojde k vytvoření lavině nosičů náboje. Proces se jmenuje nárazová ionizace.Průraz odpovídá danému  typu,tlaku plynu a na vzdálenosti mezi elektrodami. Průraz vznikne při napětí několika voltů až 100 mil. voltů. Průraz se nazývá atmosferický blesk. Po zvýšení teploty elektrod pomoci budící elektrické energie, dojde ke spuštění samostatného výboje. Po zapalení oblouku stačí malé napětí k udržení vzniklého oblouku. Proud při hoření stoupá, dokuď dovolí vnější el. obvod. Při teplotě 10000°K dojde k intenzivnímu vývinu světla v oblasti elektrod za pomocí obloukovitého sloupce plazmy. Sviticí plazma je vlastně elektricky vodivá směs plynů. Když klesne napětí pod žhášecí, dojde k vypnutí oblouku.

Části výbojky D2S:

 

1 - baňka s UV-ochranným plynem,

2 - elektrická průchodka,

3 - výbojkový prostor,

4 - elektrody,

5 - patice výbojky

 

 

 

 

                                                                                                                              Obr. 11: Výbojka

Generace systému Litronic

První sériové použití systému Litronik se datuje od roku 1991 u vozidla BMW 7. Litronic znamená (Light-Electronics). U prvních generací Litronicu bylo tlumené a dálkové světlo zvlášť.

Litronic 1

První systém řady Litronic byl realizován jako Poly-Ellipsoid-System - (PES)

Tlumené světlo se zkládá z částí:

1- výbojka - vydává světelný tok

2 – adapter- slouží k připojení výbojky s přívodem od řidicí jednotky

3 – reflektor – odrazová plocha

4 - clona zastiňuje část odrazové plochy, a tím vytvoří stín, který potřebujeme pro tlumené světlo, aby nedocházelo k oslňovaní protijedoucích řidičů

5 čočka – usměrňuje tok světla

6 - vysokonapěťový díl – vytváří vysoké napětí pro zapalení oblouku.

7 - řídicí jednotka- řídí zapalovaní oblouku

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Obr. 12: Litronic

 

 

 • Litronic 2.0

Navázal na úspěchy systému Litronic 1.

Skládá se z řidicí jednotky a z předřadné/zapalovací jednotky.

Její funkce spočívá v zažehnutí lampy a řízení a kontrole její správné funkce. Protože řidicí jednotka není schopna diagnostiky, diagnostika se provádí pomoci jednotky regulace dosvitu.

Jako jednotky regulace dosvitu (aLWR) mohou být v kombinaci s Litronic 2.x použity systémy jiných výrobců. Litronic 2.0 byl dodáván pro reflexní i projekční světlomety.

 

Reflexní světlomet Litronic 2.1

1 - rozptylové sklo

2 - reflektor,

3 - D2R-výbojka

4 - patice výbojky

5 - konektor zapalovací jednotky

6 - zapalovací jednotka

7 - konektor řídicí jednotky

8 - řídicí jednotka

9 - kabelový svazek k vozidlu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Obr. 13: Litronic 2.0

 

 

 

 • Litronic 4.x

Při jeho konstrukci došlo k výraznému zmenšení stavební velikosti. V řidicí jednotce se může integrovat regulační jednotka výbojky a dosvitu. Tato generace má schopnost vlastní diagnostiky systému. Je možné používat jednu výbojku pro dálková i tlumená světla. Vyrábí se pro reflexní i projekční světlomety, má cca 23 variant provedení.

 • Konstrukční části systému s reflexním světlometem s jednotkou regulace dosvitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Obr. 14: Litronic 4.x

1 - krycí sklo s/bez rozptylové optiky

2 - výbojka

3 - zapalovací jednotka

4 - řídicí jednotka

5 - krokový motor – pohybuje světlometem při properování

6 - snímač polohy nápravy – informuje řidicí jednotku o změně polohy vozidla

7 - vedení k palubní síti

 • Bi-Litronic

Aby mohli být plně využity výhody xenonového světla, vyvinul Bosch Bi-Xenon. U tohoto systému výbojka svítí při zapnutí tlumených světel a nezhasíná ani při přepnutí světel na dálkové. Je to z důvodu, že xenonová výbojka má plný výkon teprve po několika sakundách, proto vzniká problém při přepínání světel mezi tlumenými a dálkovými světly. U Bi-xenon je pro dálkové světlo halogenová žárovka, která se zapne při přepnutí na dálková světla.

U systému Bi-litronic je pro tlumené a dálkové světlo použita jedna xenonová lampa.

 

             

Obr. 15: Bi-Litronic

                                        Clona na tlumené světlo

Obr. 16: Bi-Litronic

U luxusních vozidel jsou navíc v režimu dálkových světel přídavné halogenové bodovky, které osvětlují přilehlé oblasti kolem vozidla.

Projekční světlomet

Obr. 17: Druhy světlometů

Přepínání tlumeného a dálkové světla je provedeno změnou polohy výbojky v tělese světlometu.

Zdroje
 • VLK F.: Elektronické systémy motorových vozidel 1, 2.Vlastním nákladem , Brno, 2004
 • VLK F.: Automobilová technická příručka.Vlastním nákladem , Brno, 2003
 • VLK F.: Stavba motorových vozidel.Vlastním nákladem , Brno, 2003
 • Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky.
 • pcar.cz/cz/novinka?253-technika-adaptivni-svetlomety
 • http://app.audi.cz/lexicon/adaptivni_svetlomet/<ihttps:/ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n64VKYTm-Cc#t=128
 • http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2006-05-292-300.pdf
 • app.audi.cz/lexicon/adaptivni_svetlomet
 • Obrazky 

 • Obr. 1: Dynamický světlomet. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 10.08.2014 ]
 • Obr. 2: Odbočovací světlomety. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 10.08.2014 ]
 • Obr. 3: Odbočovací světlomet. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 11.08.2014 ]
 • Obr. 4: Dynamické světlo s odbočovacím. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 11.08.2014 ]
 • Obr. 5: Úhly natáčení světlometů. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 11.08.2014 ]
 • Obr. 6: Autor neznámý. Konstrukční části světla AFS [online]. [cit. 20.08.2014 ]. Dostupné na www:http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2006-05-292-300.pdf
 • Obr. 7: Autor neznámý. Světlomet [online]. [cit. 20.08.2014 ]. Dostupné na www:http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2006-05-292-300.pdf
 • Obr. 8: Autor neznámý. Provedení světlometů [online]. [cit. 20.08.2014 ]. Dostupné na www:http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2006-05-292-300.pdf
 • Obr. 9: Autor neznámý. Natačecí světlomet [online]. [cit. 20.08.2014 ]. Dostupné na www:http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2006-05-292-300.pdf
 • Obr. 10: Autor neznámý. Adaptivní světlomet [online]. [cit. 20.08.2014 ]. Dostupné na www:pcar.cz/cz/novinka?253-technika-adaptivni-svetlomety
 • Obr. 11: Výbojka. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogick pracovníky.               [cit. 20.08.2014 ]
 • Obr. 12: Litronic. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické  pracovníky.            [cit. 20.08.2014 ]
 • Obr. 13: Litronic 2.0. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogicképracovníky.        [cit. 20.08.2014 ]
 • Obr. 14: Litronic 4.x. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky.      [cit. 20.08.2014 ]
 • Obr. 15: Bi- Litronic. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky.        [cit. 20.08.2014 ]
 • Obr. 16: bi- Litronoc. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky.      [cit. 20.08.2014 ]
 • Obr. 17:Druhy světlometů. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pr  o pedagogické pracovníky.[cit. 20.08.2014 ]

 

 

Přílohy
Oprava alternátoru.pdf Stáhnout
Praktická ukázka

1. Oprava alternátoru (ukázka zde).

Otestuj se

Test zde.