Diagnostika a proměřování náprav

Diagnostika a proměřování náprav

Nápravy automobilů vedou kola, umožňují pohyby kol při řízení a pružení. Přenášejí veškeré síly mezi automobilem a koly. Součásti náprav jsou značně namáhané a poškozované dynamickými silami při přejezdu nerovností vozovky; vznikají vůle v pohyblivém uložení jednotlivých částí, jsou poškozována pryžová pouzdra, dochází k deformacím některých dílů. Součásti náprav a řízení jsou dále značně namáhané korozí.

Vůle nebo deformace částí náprav se projevují špatnou stabilitou vozidla za jízdy, vybočováním z přímého směru, zpravidla zvýšeným nepravidelným opotřebením dezénu pneumatik a různými klepavými zvuky během jízdy.

Prohlídka náprav

Nejzásadnější poškození náprav se diagnostikují prohlídkou podvozku automobilu na zvedáku nebo z montážní jámy (např. v STK).

Takto lze diagnostikovat nadměrnou korozi, zjevné deformace dílů, vůle v čepech a pouzdrech, poškození krycích manžet a úniky maziv.

Proměřování geometrie náprav

Geometrií náprav je nazýváno velmi přesné změření vzájemné polohy kol a proměření polohy rejdových os předních kol. Rejdová osa je přímka v prostoru, kolem které se natáčejí přední kola do rejdu.

Drobné odchylky v geometrii náprav nelze zpozorovat pouhým okem, ale projeví se na špatné stabilitě vozidla při jízdě a předčasným opotřebením dezénu pneumatik.

Geometrie náprav se v současné době proměřuje a seřizuje pomocí velmi přesných optoelektronických měřících systémů. Při měření geometrie náprav musí vozidlo stát koly na vodorovné plošině. Za tím účelem se používají plošinové zvedáky, které zachovávají vodorovnou polohu ve všech pracovních výškách. Základní plošina zvedáku je doplněna přízvedem pro nadzvednutí jednotlivých náprav.

 

Opto-elektronický systém měření geometrie náprav

Systém tvoří:

 • centrální jednotka s PC, monitorem a tiskárnou
 • 4 měřicí hlavy se snímači upevněné na kolech
 • otočné plošiny pod předními koly
 • kluzné plošiny pod zadními koly
 • rozpěrky pro aretaci brzdového pedálu a volantu

Obr. 1:  Meřicí zařízení geometrie

Obr. 2:  Měřicí hlava

Mezi měřicími hlavami jsou vysílány infračervené paprsky, pomocí nichž je změřena vzájemná poloha hlav.     V jednotlivých hlavách jsou snímače sklonu v příčné a podélné rovině. Spojení hlav s centrální jednotkou se provádí pomocí kabelů nebo radiovým přenosem. V PC je uložena databanka předepsaných hodnot pro jednotlivá vozidla, kterou lze podle potřeby aktualizovat.

Nevýhodou je zranitelnost systému při náhodném pádu některé měřicí hlavy s citlivými snímači. Proto byly vyvinuty téměř nezničitelné kamerové systémy.

Kamerový systém měření geometrie náprav

Systém tvoří:

 • centrální jednotka s PC, monitorem a tiskárnou
 • sloup nebo držák na zdi s přesnými měřicími kamerami
 • 4 zaměřovací terče upevněné na kolech
 • otočné a kluzné plošiny pod koly
 • rozpěrky pro aretaci brzdového pedálu a volantu

Obr. 3:  Kamerový systém

Princip měření spočívá v přesném prostorovém zaměření terčů upevněných na kolech pomocí několika kamer s vysokým rozlišením.

 

Postup měření geometrie:

 • vozidlo umístit na plošinový zvedák
 • podle databanky upravit tlak pneumatik, případně vozidlo zatížit
 • upevnit zaměřovací terče na kola
 • provést kompenzaci házivosti kol zpravidla postrčením vozidla dozadu a zpět podle pokynů na monitoru
 • zabrzdit kola stlačením brzdového pedálu pomocí rozpěrky
 • podle pokynů na monitoru nastavit přední kola do přímého směru a předepsaných rejdů vlevo a vpravo
 • hodnoty geometrie obou náprav jsou změřeny a zobrazeny
 • v případě nevyhovujících hodnot spustit kontinuální proměřování a pomocí grafiky na monitoru provést seřízení hodnot

Diagnostika účinnosti tlumičů pérování

Tlumiče pérování mají za úkol tlumit kmitání závěsů kol a karosérie způsobené jízdou po nerovnostech vozovky. Tlumením kmitání a houpání karosérie se zvyšuje pohodlí jízdy. Tlumením kmitů závěsů kol se zajišťuje dobrý kontakt kol s vozovkou, což je nutné pro bezpečné brzdění, zatáčení a zrychlování vozidla. Tlumiče s nedostatečnou účinností zhoršují aktivní bezpečnost vozidla i pohodlí.

Vlivem opotřebení se zhoršuje těsnost pístu v pracovním válci tlumiče, zhoršuje se těsnost škrticích ventilů a ubývá a mění se vlastnosti olejové náplně. Tento proces je velmi pomalý, takže řidič si špatného stavu tlumičů většinou nevšimne. Proto byla vyvinuta diagnostická zařízení, která umožňují rychle a snadno zjistit účinnost tlumičů.

Zařízení měřící útlum kmitů karosérie

Jedná se o malý přenosný tester, který se pomocí přísavek upevní na karosérii nad střed kola zkoušeného tlumiče. Pracovník intenzivním stlačením karosérie nad kolem prohoupne vozidlo. Tester pomocí ultrazvukových vln zaznamená pohyby karosérie při tlumeném dokmitávání. Z útlumu pohybů karosérie je vyhodnocen stav tlumiče. Takto se postupně vyzkouší všechny tlumiče vozidla.

Obr. 4:  Měřicí zařízení

Rezonanční plošinové testery tlumičů

Jedná se o plošinu zabudovanou v podlaze diagnostického pracoviště. Na zkušební zařízení se nejede koly jedné nápravy, ale měření se vždy provádí postupně na levém a pravém kole.

Plošina, na níž spočívá kolo, je pomocí mechanismu poháněného elektromotorem rozkmitána ve svislém směru. Během testu je vypnut elektromotor, dochází k doběhu, během kterého postupně klesá frekvence kmitání plošiny a kola automobilu. Tím je simulována jízda po nerovné vozovce různými rychlostmi. Pomocí snímačů v plošině je zaznamenáván přítlak kola k plošině během kmitání. Při určité (rezonanční) frekvenci má kolo tendenci od plošiny odskakovat, což se projeví výrazným poklesem přítlaku kola k plošině. Podle velikosti poklesu tohoto přítlaku lze vyhodnotit účinnost tlumiče. Takto se postupně vyzkouší všechny tlumiče vozidla.

Obr. 5:  Plošiny pro měření tlumičů

Obr. 6:  Robotherm

Zdroje
 • ČUPERA, Jiří a Pavel ŠTĚRBA. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel 1. 1. vyd. Brno: Avid, 2007,  ISBN 978-80-903671-9-7
 • ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Adam POLCAR. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel 2. 1. vyd. Brno: Avid, 2011,  ISBN 978-80-87143-19-3

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, obrázky vloženy z archivu autora

 

Přílohy
Diagnostika geometrie náprav.pdf Stáhnout
Praktická ukázka

1. Diagnostika geometrie náprav (ukázka zde).

Otestuj se

Test zde.