Diagnostika brzdových systémů

Diagnostika brzdových systémů

Brzdový systém musí zajistit bezpečné zpomalení a zastavení vozidla na požadované vzdálenosti. Je to systém nejdůležitější z hlediska aktivní bezpečnosti vozidla. Účinnost brzd a jejich spolehlivost je stanovena mezinárodními předpisy. Z důvodu velkého namáhání součástí brzd silami, třením, teplem i korozí je nutno brzdy podrobovat pravidelné kontrole, údržbě a výměně opotřebených dílů.

Prohlídka brzdové soustavy

Prohlídka jednotlivých součástí soustavy má základní význam pro stanovení jejich opotřebení a poškození.

Při prohlídce je kontrolován:

 • stav a opotřebení brzdových kotoučů nebo bubnů
 • tloušťka třecího obložení a stav brzdových čelistí
 • koroze a váznutí pístků brzd
 • stav pryžových manžet brzdičů
 • stav a poškození brzdových trubek a hadic
 • stav lanovodu a lan parkovací brzdy
 • úniky brzdové kapaliny
 • množství a vzhled brzdové kapaliny

Kontrola účinnosti brzd

Kontrola účinnosti brzd  je prováděna v některých opravnách, ale vždy při technické prohlídce vozidla v STK. Zpravidla se používají válcové pomaloběžné zkušebny brzd.

Zkušebnu tvoří dvě dvojice válců s drsným povrchem zabudované v podlaze pracoviště. Každá dvojice válců slouží ke zkoušení brzdy jednoho kola automobilu. Vždy se zkouší současně brzdy obou kol jedné nápravy (toto nemusí platit při zkoušce parkovací brzdy). Každá dvojice válců je poháněna svým elektromotorem přes redukční převodovku. Rychlost na obvodu válců je malá, zpravidla do 5 km/h. Na otáčejících se válcích postupně brzdíme kola automobilu, zpravidla až do zablokování některého kola. Pomocí snímání reakčního momentu pohonné jednotky válců je vypočítána brzdná síla na obvodu kola.

Obr. 1:  Měřicí válce

Obr. 2:  Robotherm

Obvyklý postup měření:

 • po roztočení válců sledujeme brzdnou sílu, aniž bychom sešlápli brzdový pedál; je to pasivní odpor kola, zde se projeví trvalé přibrzďování některé brzdy
 • mírně přibrzdíme a sledujeme pulzování brzdné síly, to bývá způsobeno házivostí brzdových kotoučů
 • zvolna zvyšujeme tlak na brzdový pedál, zpravidla až do zablokování některého kola, sledujeme souměrnost účinku levé a pravé brzdy a odečteme maximální dosažení brzdné síly
 • stejné měření provedeme následně pro brzdy druhé, zpravidla zadní nápravy
 • následuje změření brzdných sil na zadní nápravě, vyvozených parkovací brzdou
 • počítač zkušebny zpracuje naměřené hodnoty a vytiskne protokol, bývají zobrazeny maximální dosažené brzdné síly na jednotlivých kolech pro provozní i parkovací brzdění, nesouměrnost brzd přední a zadní nápravy a pokud je změřena hmotnost vozidla i parametr zbrzdění vozidla

Výměna a kontrola brzdové kapaliny

Brzdová kapalina je hygroskopická a pohlcuje vzdušnou vlhkost. Absorbcí vody klesá teplota varu, což je nebezpečné, neboť v silně zahřátých brzdách se mohou v kapalině vytvořit parní bubliny a vzniká nebezpečí selhání brzd. Vlhkost v brzdové kapalině navíc může napadnout součásti brzdového systému korozí.

Proto výrobci vozidel předepisují pravidelnou výměnu brzdové kapaliny v systému, zpravidla po 24 měsících.

Výměna brzdové kapaliny se provádí přiváděním nové brzdové kapaliny do zásobní nádobky a vypouštěním staré kapaliny odvzdušňovacími šrouby brzd. Pro usnadnění této činnosti se používají speciální plničky.

Plničky jsou převážně přetlakové, kdy kapalina je přetlakem přiváděna do zásobní nádobky (přetlak je vytvořen elektrickým čerpadlem nebo stlačeným vzduchem). Vyskytují se i podtlakové plničky, kdy pneumatická vývěva vytváří podtlak, kterým se usnadňuje vysávání kapaliny z odvzdušňovacích šroubů. Dále pro potřeby servisů jsou vyráběny testery brzdové kapaliny, které v malém odebraném vzorku brzdové kapaliny změří její teplotu varu.

Kontrola a diagnostika závad elektronických systémů brzd

U novějších vozidel se v brzdové soustavě vyskytují elektronické regulační systémy. Minimálně je to protiblokovací systém ABS. Jeho účelem je zamezit zablokování některého kola při intenzivním brzdění, tím je zabezpečena stabilita a ovladatelnost automobilu při brzdění a často i zkrácena brzdná dráha.

Hojně se již vyskytuje i elektronický stabilizační systém ESC. Tento systém dokáže cíleným přibrzděním některého kola, zásahem do výkonu motoru, případně i do řízení zabránit počínajícímu smyku automobilu a udržet směr jízdy dle polohy volantu. Tento systém vždy v sobě zahrnuje protiblokovací systém ABS, systém kontroly trakce usnadňující rozjezd na povrchu se špatnou adhezí, brzdový asistent urychlující náběh brzd při krizovém brzdění a případně ještě další asistenční systémy.

Závada v těchto systémech je signalizována rozsvícením odpovídající kontrolky. Diagnostika se provádí pomocí testeru elektronických systémů, který se připojuje do diagnostické zásuvky automobilu a komunikuje s řídicí jednotkou elektronického systému brzd. Tento typ testerů je v současnosti většinou tvořen speciálním komunikačním převodníkem, který připojíme do diagnostické zásuvky automobilu a speciálním diagnostickým programem nainstalovaným do počítače. Přenos dat mezi automobilem a počítačem může být prováděn pomocí kabelu, ale často pomocí bluetooth.

Většinou jsou k dispozici tyto diagnostické funkce:

 • čtení a mazání paměti závad v řídicí jednotce
 • zobrazení skutečných hodnot z jednotlivých snímačů a napětí v řídicí jednotce
 • vyvolání testu akčních členů, u elektroniky brzd to jsou elektromagnetické ventily a čerpadlo v hydraulickém modulu
 • speciální funkce pro kalibraci některých snímačů systému ESC
 • speciální program pro odvzdušnění hydraulické jednotky ESC

 

 

Zdroje
 • ČUPERA, Jiří a Pavel ŠTĚRBA. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel 1. 1. vyd. Brno: Avid, 2007,  ISBN 978-80-903671-9-7
 • ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Adam POLCAR. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel 2. 1. vyd. Brno: Avid, 2011,  ISBN 978-80-87143-19-3

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, obrázky vloženy z archivu autora

 

Přílohy
Diagnostika házivosti brzdových kotoučů.pdf Stáhnout
Praktická ukázka

1. Diagnostika házivosti brzdových kotoučů (ukázka zde).

Otestuj se

Test zde.