Reprodukční chování a péče o potomstvo

Reprodukční chování

S reprodukčním chováním je spojeno několik etologických projevů:

Volba partnera je předpokladem úspěchu reprodukčního chování. Sexuální partner se podílí na společné genetické výbavě potomstva a u mnoha druhů se účastní i péče o potomstvo a zajištění jeho přežití.

Obr. 1: V době námluv si orangutani projevují velkou pozornost a obrovský zájem / ZOO Praha/

Obr. 2: Sloní námluvy slouží k seznámení a tělesnému sblížení obou partnerů. Součástí námluv jsou vzájemné doteky choboty i hlavami /ZOO Dvůr Králové/

Námluvy – zahrnují lákání partnera, sexuální stimulaci a synchronizaci partnera před kopulací a v některých případech výstavbu déle trvajícího svazku mezi samcem a samicí. Velkou pozornost výběru partnera věnují především samice (protože jejich energetické vklady do reprodukčního chování jsou podstatně vyšší). Samice si vybírá samce podle mnoha kritérií: jednak podle optických, akustických nebo pachových signálů, které samec vydává, jednak podle fyzického vzhledu samce (velikost, zbarvení), jeho zdravotního stavu nebo podle symbolických darů, kterými bývá nejčastěji potrava.

Obr. 3: Námluvy kozy hnědé krátkosrsté.

 

Obr. 4: Jespáci bojovní vynikají pozoruhodnou pohlavní dvojtvárností. Samec se liší od samice větší velikostí, bohatým péřovým límcem kolem krku, který v době toku důrazně vystavuje. 

Kopulace – vzájemná synchronizace a dokonalost rozmanitých rituálů při námluvách připraví oba partnery k vrcholovému sexuálnímu poslání – spojit jejich pohlavní buňky, vajíčka a spermie. K jejich úspěšnému spojení vedou dvě strategie – vnější a vnitřní oplození. S vnějším oplozením se setkáváme u nižších organizmů a u většiny ryb a obojživelníků s vnitřním oplozením pak u hmyzu a dalších bezobratlých, ale především u plazů, ptáků a savců.

Obr. 5: Kopulace hlemýždě zahradního

Obr. 6: Kopulace vážky žíhané

 

Obr. 7: Páření plameňáků růžových


Péče o potomstvo

Péče o potomstvo – rodičovská péče představuje chování, při kterém rodiče zůstávají s potomky a starají se o ně. Nejčastěji se jedná o přímou péči o vajíčka a mláďata, ale patří sem i nepřímá péče o potomstvo, která je častá u bezobratlých živočichů a zahrnuje stavby a hnízda skýtající ochranu, tvorbu schránek nebo zajištění zásob potravy. U některých skupin živočichů, např. primárně vodních skupin, žádná rodičovská péče po nakladení vajec neexistuje. V jiných případech má péči o potomstvo na starost pouze jeden z rodičů a u některých živočichů se vyvinula společná péče obou rodičů. S nejdokonalejší rodičovskou péčí se setkáváme u vyšších obratlovců (ptáků a savců). O potomstvo se starají z hmyzu např. včely, vosy, čmeláci, kutilky, termiti a také některé ryby. 

Obr. 8: Labuť velká o mláďata pečují oba rodiče.

 

Obr. 9: Gorilí náruč  vztahy v gorilí rodině fungují podobně, jako ty v rodině lidské. O mláďata se starají tety i starší sourozenci, občas se dokonce zapojí i otec. Nejlépe je však v náručí (nebo na zádech) mámy.

Obr. 10: Vyrůstání žirafího mláděte provází soustavné něžnosti od mámy i dalších členů stáda.

Obr. 11: Rodiče plameňáků se v péči o jediné mládě poctivě střídají. Aby mohli dospělí mládě snadno krmit výměškem z volete, má čerstvě vylíhlý plameňák zcela rovný zobák.

 

Zdroje
  • BIČÍK, V. Stručný úvod do studia chování živočichů. Přednáška pro učitele středních škol. UP Olomouc, 2010.

  • VESELOVSKÝ, Zdeněk. Etologie: biologie chování zvířat. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 407 s., [48] s. obr. příl. ISBN 80-200-1331-8.

  • VESELOVSKÝ, Zdeněk. Člověk a zvíře. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000, 246 p., [32] p. of plates. ISBN 80-200-0756-3.


Obrázky

  • Autorkou obrázků a videa je Eva Jiříková.
  • Video Neriene radiata — plachetnatka kupolovitá při páření: Autor Simon Bugnon. Reprodukce pavouků [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupný na www: https://www.youtube.com/watch?v=Rvz5GvnEOaQ

 

 

Obrázek

Obr. 12: Neriene radiata — plachetnatka kupolovitá. Samec se přibližuje k samici shora a vkládá spermatofory do semenné schránky samice.

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Komentář

Neriene radiata – plachetnatka kupolovitá

Na spodních větvích stromů nebo těsně nad zemí staví silnou síť s kopulovitou klenbou plachetky, tím se také odlišuje od většiny členů čeledi.  Samci se v době páření zdržují delší dobu v síti samice. Pomocí velkých chelicer bojují mezi sebou o co nejlepší místa.

Námluvy a páření potom trvají i několik hodin. Samec se přibližuje k samici shora a vkládá spermatofory do semenné schránky samice. Páření je možné pozorovat v červnu a červenci.

http://www.youtube.com/watch?v=Rvz5GvnEOaQ

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Komentář

O mláďata lysky černé se starají oba rodiče.

Víte, že ...

Milostný život hlemýžďů je velmi zajímavý. Hlemýždí zásnuby můžete v přírodě snadno pozorovat. Hlemýždi se přitisknou plochou svalnaté nohy k sobě navzájem, jakoby se objímali, přitom každý z nich do těla druhého vpraví aragonitový šíp, malý vápenný útvar, který zřejmě slouží ke vzájemné stimulaci.  Páření hlemýžďů připomíná něžné několikahodinové mazlení. Ve skutečnosti však probíhají v tělech obou partnerů skryté závody o to, kdo bude nejúspěšnějším otcem mláďat.

 

Více se dočtete na: http://www.national-geographic.cz/sex-ve-svete-zvirat/obrazem-hlemyzdi-si-pri-milostnem-aktu-pichaji-elixir-lasky.html#.VKQaOSuG98E

Víte, že ...

Způsob páření vážek je neobvyklý, samci mají na 2. a 3. článku zadečku druhotný vnější pohlavní orgán, do něhož přenášejí sperma z pohlavních orgánů na 9. článku zadečku. Před pářením uchopí samec pomocí přívěsků na konci zadečku samici za hruď nebo hlavu. Páření probíhá tak, že samice ohne zadeček pod tělem směrem dopředu a spojí jej s druhotným orgánem samce.

 

Více se dočtete na: http://fauna-flora-mineralia.cz/vazky-odonata/vazky-a-jejich-milostna-akrobacie.html