Měření posuvnými měřidly

Měření posuvnými měřidly

Často potřebujeme měřit věci s větší přesností, než nám umožňují svinovací metry nebo pravítka. Takovým nejobvyklejším měřidlem, které toto umožňuje, je tzv. posuvné měřítko. Už sám název přesně vyjadřuje podstatu tohoto měřidla. Skládá ze dvou částí, z jedné pevné a druhé posuvné. Na každé z nich jsou dotyky (ramena), kterými se měří. Na posuvném měřítku bývají 2 stupnice, dolní v milimetrech, horní v palcích. Posuvné měřítko se používá pro měření vnějších nebo vnitřních rozměrů, případně i hloubek. Podle typu (a také ceny) posuvného měřítka lze měřit s přesností na 0,1 mm, 0,05 mm nebo 0,02 mm, posuvná měřítka vybavená displejem zobrazují měřenou hodnotu na 0,01 mm. Běžným posuvným měřítkem můžeme měřit rozměry do 150 mm, vyrábějí se také posuvná měřítka s větším rozsahem, až 4 000 mm.

 

obrazek

Obr. 1: Popis posuvného měřítka

K měření vnějších rozměrů, což je nejčastější, slouží 2 větší spodní ramena. Ta rozevřeme a po vložení měřené součásti zase k sobě posuneme až na doraz. Na stupnici pak můžeme přečíst měřený rozměr.

K měření vnitřních rozměrů (nejčastěji děr) slouží dvojice pomocných ramen v horní části měřidla. Naměřenou hodnotu odečítáme opět na stupnici, přesněji, měřidlo má pro měření v milimetrech i v palcích vždy 2 stupnice. Měřidlo má kromě hlavní stupnice ještě krátkou stupnici, které se odborně říká nonius. Kombinace čtení na obou stupnicích umožňuje měřit s udanou přesností. Přesnost, s jakou můžeme měřit, je dána provedením stupnice nonia. Princip měření spočívá v tom, že celé milimetry odečítáme na hlavní, dlouhé stupnici a desetiny popř. setiny milimetru pak odečítáme na noniu (platí ten údaj, kdy se shoduje ryska na hlavní stupnici s ryskou na noniu).

obrazek

Obr. 2: Nonius

Pro měření hloubek jsou posuvná měřidla na pravé straně vybavena hloubkoměry. Hloubkoměr se zasune na doraz měřené hloubky a pak se posune tělo posuvného měřidla na doraz vnějšího povrchu. Výslednou hodnotu odečítáme obvyklým způsobem na stupnici.

obrazek

Obr. 3: Hloubkoměr

Zdroje

Obrázky: