Měření 3D měřicími přístroji

Měření 3D měřicími přístroji

Díky své univerzálnosti a flexibilitě patří souřadnicové měřicí stroje (CMM - Coordinate Measuring Machine) k nejrychleji se vyvíjejícím měřicím prostředkům a díky své sofistikovanosti našly svoje místo nejen jako laboratorní zařízení, ale také se uplatňují hlavně v oblasti strojírenské výroby. CMM díky svému širokému spektru využití je praktické a cenově výhodné zařízení, které od jiných měřicích procesů a od jiných typů CMM mají schopnost rychle a přesně zachytit data a vyhodnotit je. Sofistikované kontaktní a bezkontaktní sondy, zkombinované se schopností počítačového zpracování dělají ze CMM praktické cenově efektivní řešení.

Třísouřadnicové měřicí zařízení se využívá při kontrole tvarově složitých součástek.

Souřadnicový měřicí stroj je počítačem kontrolované zařízení, které má složitý měřicí systém a je schopný měřit v rovině nebo v prostoru dané souřadné soustavy. Přesnost měření je nejčastěji v tisícinách milimetru.

Rozdělení 3D měřicích přístrojů

Nejčastěji rozdělujeme 3D měřicí přístroje podle principu měření:

  • kontaktní;

  • optické.

Kontaktní 3D měřicí přístroje jsou přístroje osazené kontaktní sondou, pomocí níž se zjišťují vzdálenosti mezi jednotlivými body.

Optické 3D měřicí přístroje měří bezkontaktně. Při měření se zjišťují vzdálenosti mezi konturami.

obrazek

Obr. 1: Portálový 3D měřicí přístroj

Jiný způsob rozdělení 3D měřicích přístrojů je podle prováděných pohybů při měření:

  • portálové;

  • s křížovým stolem;

  • s kloubovým ramenem.

Portálové přístroje mají měřenou součást pevně uloženou na měřicím stole a snímač je pohyblivě uložen na pojezdovém portálu.

Přístroje s křížovým stolem pohybují součástí i stolem v přesně definovaném pravoúhlém souřadném systému.

Přístroje s kloubovým ramenem mají měřicí sondu umístěnou na natáčecím ramenu. Výhodou je rychlost měření, nevýhodou je menší přesnost z důvodu vůlí v kloubech měřicího ramene.


Obr. 2: Optický 3D měřicí přístroj s křížovým stolem

Zdroje

Obrázky: