Zkouška rázem v ohybu

Zkouška rázem v ohybu

Rázovou zkouškou zjišťujeme křehkost materiálu.

Zkouška spočívá v přeražení zkušebního tělesa s vrubem jedním rázem kyvadlového kladiva za podmínek definovaných touto normou. Zjišťuje se hodnota nárazové práce, označovaná písmenem KU, KV s indexem 2 nebo 8, je stanovena v joulech. Nárazová práce je měřítkem odolnosti materiálu proti rázovému namáhání. Vrub na zkušebním tělese má danou geometrii a nachází se uprostřed mezi dvěma podporami na protilehlé straně k místu úderu. Při zkoušce se určuje energie absorbovaná při rázové zkoušce.

Protože hodnoty při rázu se u mnoha kovových materiálů mění s teplotou, musí se zkoušky provádět při specifikované teplotě. Jedná-li se o teplotu jinou než teplota okolí, musí být zkušební těleso zahřáté, nebo ochlazené na danou teplotu za řízených podmínek.

obrazek

Obr. 1:Princip zkoušky

Obr. 2: Charpyho kladivo

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: JAREŠ, Vojtěch. Základní zkoušky kovů a jejich teorie. Praha: ČSAV, 1966, 209 s.
  • Obr. 2: Charpyho kladivo. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na : http.//www.noze-nuz.com/recenze/vlastnosti-damasku/vlastnosti-damasku.php